"Malm, Thomas" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Ekologiska fotavtrycket av Unifeeder Finland 

      Malm, Thomas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Idag är miljö frågor mycket aktuella. De behandlas intensivt i media, vilket dramatiskt har ökat människors miljömedvetenhet. Miljötänkande har så ledes på de senaste tio åren stigit till en betydande konkurrensfaktor för ...