"Ojala, Roger" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Styr ljudet blicken på skärmen? 

      Ojala, Roger (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Det här är en kvantitativ studie gjord med Eyetracker-teknologi. Reaktionstider behandlas hos två försöksgrupper med 21 försökspersoner i vardera gruppen. Det som undersöks är ljudeffekters inverkan på att styra blicken ...