"Palmén, Joakim" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Användningen av film i konfirmandarbetet i Borgå stift 

      Palmén, Joakim (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Arbetets syfte var att undersöka hur film använts konfirmandarbetet i Borgå stift samt ge förslag på hur användningen kunde utvecklas. Undersökningen gjordes genom en webb-enkät som besvarades av 102 anställda engagerade ...