"Raatikainen, Mia" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Gruppaktivitetens inverkan på ungdomars sociala kompetens 

      Fröberg, Bodil; Raatikainen, Mia (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Syftet med denna studie var att beskriva hur gruppverksamhet som arbetsmetod kan användas som stöd för att främja social kompetens hos ungdomar. I arbetet har vi haft en hälsofrämjande referensram och genom en systematisk ...