"Ramsay, Fredrik" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • En Åländsk undersökning om producenters kunskaper i Incotermer 2010 

      Ramsay, Fredrik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
      Sammandrag: Dagens värld blir allt mer global. Varor transporteras idag väldiga sträckor som skulle ansätts orimliga för 100 år sedan. Också kulturella skillnader kan skapa hinder för handeln. Bland annat dessa orsaker har ...