"Ramsay, Max" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Inköp av hälsofrämjande tjänster 

      Ramsay, Max (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Hälsofrämjande insatser handlar om att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen för anställda. Tjänster är en allt viktigare del av inköpsprocessen för många företag idag. Det är nästan omöjligt att företag är självförsörjande ...