"Ulfsson, Emma" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Elevers uppfattningar om meningsfulla aktiviteter i skolan : En kvalitativ studie 

      Peltomäki, Sini; Fuentes Larsson, Andrea; Ulfsson, Emma (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
      Syftet med detta examensarbetet är att kartlägga elevers upplevelser av meningsfulla aktiviteter i skolan. Studien har en hälsofrämjande infallsvinkel för att det just nu i Finland finns över 65 000 15-29 åringar som är ...