"Uusimäki, Josefina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Smärtbedöming hos nyfödda : En deskriptiv litteraturstudie 

      Uusimäki, Josefina (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
      Arbetet handlar om smärtbedömning hos nyfödda och syftet är att finna evidensbaserade metoder för bedömningen av smärta. Examensarbetet är skrivet för Lojo sjukhus och hör även till 5 Stars-projektet. Effektiv vård av ...