"Vainikka, Eero" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Automatisering av en brödsåg 

      Vainikka, Eero (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Syftet med detta examensarbete är att planera ett nytt automationssystem till en brödsåg. Uppdragsgivaren vill att gamla relästyrda logiken skall bytas ut till en pro-grammerbar logikkrets PLC. Systemet skall byggas om för ...