"Vainio, Daniel" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Foley : att förstärka, återskapa eller ersätta verkligheten 

      Vainio, Daniel (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Mitt arbete behandlar tre olika tekniker som kan appliceras i foley arbetet. Jag har använt mig av tre olika filmer, vars öppnings scener jag har analyserat och på detta vis lagt en konkret grund för bevisandet av min ...