"Varis, Charlotta" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Ungdomsarbetslöshet : Finlandssvenska stödåtgärder i huvudstadsregionen 

      Varis, Charlotta (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
      Examensarbetet är en kvalitativ undersökning och syftet var att kartlägga hur man når och hjälper finlandssvenska ungdomar som blivit utan arbetsplats eller studieplats i huvudstadsregionen. Den teoretiska referensramen ...