"Varis, Lisa" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • De äldres upplevelse av vad ett idealt framtida hem i Lovisa är 

      Björk, Nina; Varis, Lisa (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
      Äldre populationen ökar hela tiden och det finns bristande information om vad äldre upplever som ett gott hem och hur ett framtida boende borde vara. Syftet med under-sökningen var att beskriva hur Lovisaborna som är 64-70 ...