"Varsanpää, Sara-Charlotta" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Kartläggning av filmproduktionsprocessen i Finland och Tyskland 

      Varsanpää, Sara-Charlotta (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
      I denna empiriska undersökning kartläggs produktionsprocessen av låg budgets långfilm i både Finland och Tyskland, ur producentens synvinkel. Motivet var den begränsade informationen om internationell produktion, som ...