"Zetterborg, Ronny" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Kroppsbilden bland fitness-idrottare : En kvalitativ enkätstudie 

      Zetterborg, Ronny (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
      Detta är ett beställningsarbete till Ätstörningscentret i Helsingfors. Syftet med denna empiriska studie är att undersöka kroppsbilden på personer som är aktiva inom fitness för att få ny värde-full information för terapeuter ...