KoulutusalaOpinnäytetyötLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • A comparison of advertisement in print and online - An eye tracking study of a magazine : Case study: Juoksija-lehti 

   Anttila, Sakari (2020)
   This thesis compares how readers view the advertisement in a Finnish running magazine’s (Juoksija-lehti) print version and digital version. The two magazine formats have identical layout. The study also has the additional ...
  • A Qualitative study of Possible Drivers and Barriers to Consumer Adoption of Open Banking Services 

   Nyström, Malena (2020)
   This qualitative study aims to generate insights on the possible drivers and barriers for con-sumer adoption of open banking third-party provider services, so-called challenger bank services. It addresses one research ...
  • A Study of Customer Retention 

   Valtola, Veera (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakaspysyvyyttä esimerkkiyrityksen kautta. Opinnäytetyön tavoitteena on määrittää pääasialliset syyt, jotka johtavat asiakaspoistumaan. Opinnäytetyön tutkimusosuus on toteutettu laadullisena ...
  • ABC-analys för Interbrands 

   Nordgren, Charlotta (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Lagring är en viktig del i företag och kräver noga planering. Det är viktigt att företag utnyttjar ett totalkostnadstänkande. En ABC analys används för att balansera lager nivåer och efterfrågan eller möjligtvis lagringskostnad ...
  • Accuracy of Measurements of Eye-Tracking of a human perception on the screen 

   Mazurova, Elena (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Abstract: A particular study is a part of the project “Visual Impact” held a t Arcada UAS. The eye-tracking technology is used to track the eye movements by recording fixations and saccades within the time of the test. The ...
  • Adoption of Augmented reality solutions in field engineering and maintenance: Drivers and barriers for organizations 

   Viljakainen, Tytti (2020)
   The aim of this study is to identify drivers and barriers of the adoption of AR solutions for organizations in field engineering and maintenance in Finland. The structure of the thesis is consistent of the literature review ...
  • Adoption of EBPP by DNA: Are Customers Satisfied? 

   Amatya, Rojak (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
   Customer satisfaction is important for any type of business. Today’s world is changing with introduction of new systems and technologies. Many companies are adopting computer and internet based systems. One of recently ...
  • The Adoption of the IFRS in the United States Capital Markets and its Impact on the Consolidated Financial statements of American Multinational Corporations 

   Silungwe, Ackim (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   As Globalization continue to shape the world and making it one small village .the financial world has not been left behind in its quest to be integrated as a universal language. The purpose of this paper is to make a ...
  • Advantages and Disadvantages in setting up and managing a Captive Center in Vietnam 

   Nguyen, An; Nguyen, Thanh (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
   This work concerns factors that Captive Centers would face when they operate in Vietnam. In other words, it purposes to perceive in detail what Vietnam offers to Captive Centers by identifying the advantages and disadvantages ...
  • Advertising on Facebook Manager. Research case: YolandaJewelry 

   Ubozhenko, Iolanta (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   This Thesis work is based on personal experience of YolandaJewelry’s owner/Thesis author in creating promotional campaigns in Facebook Business Manager. This brand is developing and it requires a lot of attention to its ...
  • AEO-certifiering av MEK-Trans Oy Ab : Hur ett företag blir en godkänd ekonomisk aktör 

   Shenin, Alex (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Detta examensarbete handlar om AEO certifieringsprocessen på MEK-Trans och om säkerhet i leveranskedjan. AEO (Godkänd Ekonomisk Aktör) är en säkerhetsstandard för olika aktörer som är en del av den internationella ...
  • Affärskulturella skillnader mellan Finland och Zambia 

   Romppanen-Milomo, Maria (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Afrikas ställning inom världshandeln har ökat och speciellt produktionen inom industrin börjar förflytta sig från Asien till Afrika. För att göra lyckade affärer i ett främmande land är det bra för ett företag att bl.a. ...
  • Affärskulturella skillnader mellan Förenade Arabemiraten och Finland 

   Shauridze, Marita (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Förenade Arabemiraten (AE) är en aktuell marknad som attraherar många nationaliteter med handelsmöjligheter och arbete. Det är också en potentiell handelspartner för Finland med intresse för bl.a. byggbranschen och ...
  • Affärsplan för en firma inom träning 

   Rosenberg, Christine (2019)
   I mitt examensarbete har jag valt att ta fram en affärsplan för att utveckla mitt företag. Företaget riktar in sig på försäljning av tjänster. Tjänsteutbudet består i huvudsak av koordinationsträning i form av ...
  • Affärsplan för en second hand barnbeklädnads butik 

   Vanamo, Stella (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Syftet med detta arbete är att skriva en affärsplan för en second hand butik för barnklä-der i södra Helsingfors. Arbetet skall beskriva de olika delarna av en affärsplan. Affärs-planen skall beskriva hur företaget har ...
  • Affärsplan för ett kafé 

   Blomqvist, Freja (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Syftet med det här arbetet är att göra en affärsplan för ett framtida kafé med rockabillytema i Helsingfors. Arbetet tar upp olika faser som hör till en strukturerad affärsplan för att belysa läsaren om vad det krävs för ...
  • Affärsplan för ett start-up-företag : - Case Oy Cubelux Ab 

   Krokfors, Jenna (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Syftet med detta arbete är att göra en affärsplan för företaget Oy Cubelux Ab. Arbetet tar reda på till vad en affärsplan behövs och hur kan den konstrueras för Oy Cubelux Ab. Det finns flera olika affärsplansmodeller. ...
  • Affärsplan och ekonomiska kalkyler för ett litet företag i livsmedelsbranschen : Case: Julias hembageri 

   Hellevig, Julia (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Syftet med arbetet är att göra en affärsplan med fokus på ekonomisk planering för företaget Julias hembageri. Bageriet är ett påhittat företag, så arbetet fungerar som en grund för att ge en bild av vad som krävs att grunda ...
  • En affärsplats på webben : Webbutik för TKV Finland Oy 

   Borgström, Johan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   I dagens läge sker mer och mer handel över nätet. Det är därför viktigt för alla företag, oberoende storlek, att ha verksamhet online. Det kan dock vara en utmaning för små företag att hitta tid, men framför allt mod, att ...
  • Affärsverksamhetsplan : för en inredningsaffär 

   Örthén, Isabel; Örthén, Annina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Syftet med detta arbete är att göra en grundlig affärsverksamhetsplan för en inredningsaffär. Problemformuleringen är att ta reda på vad man bör iaktta då man startar en egen verksamhet. Målet med detta examensarbete är ...