KoulutusalaOpinnäytetyötMatkailu

  • Aktiv merförsäljning och -service i hotell X 

   Möller, Linnea (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Aktiv merförsäljning är aktuellt i flera företag idag då det även innebär bättre service. Syftet med examensarbetet är att förbättra och analysera förverkligandet av hotellets merförsäljningsmodell ur personalens synvinkel ...
  • Användbarhetsundersökning av Omenahotels.com 

   Malmström, Oskar (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Internet spelar en allt större roll i turismindustrin. Konsumentens roll underlättas då det finns ett överflöde av bokningskanaler och forum för information om destinationer, hotell och tjänster. Bara under åren 2007-2011 ...
  • Arabiastrandens fabrikskvarter som besöksmål 

   Säkkinen, Jenna; Tarkiainen, Anna (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Syftet med detta arbete är att redogöra för vad som är motivet till att besökare kommer till Arabiastranden, vilka attraktioner intresserar besökare, vilka upplevelser skapas un-der besöket och hur förväntningarna uppfylls. ...
  • Arbetsmotivation och belöning : Vad påverkar motivationen hos receptionisterna i hotellkedjan X? 

   Sundman, Annina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Motivation och motiverade anställda är nyckeln till ett framgångsrikt företag. För att nå så bra resultat som möjligt måste de anställda vara motiverade, känna att de och deras arbetsprestationer uppskattas samt att deras ...
  • Arbetsmotivation och dess inverkan på tilläggsförsäljning i hotellreceptionen : Original Sokos Hotel Tapiola Garden 

   Ekholm, Vanessa (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Receptionen på Sokos Hotel Tapiola Garden har inte nått sådana försäljningssiffror i tilläggsförsäljning som de siktar mot. Jag fick som uppdrag att ta reda på om felet är i att deras tilläggsförsäljning har brister. Jag ...
  • Arbetsmotivationens inverkan på tilläggsförsäljningen : Holiday Inn Helsinki West 

   Heino, Meri-Tuulia (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Tilläggsförsäljning är ett aktuellt ämne i flera företag idag. Denna undersökning redogör hur arbetsmotivationen inverkar på tilläggsförsäljningen på Holiday Inn Helsinki West. Arbetet har avgränsats till detta hotell på ...
  • Arbetsprocessen med att planera och genomföra en årsfest – SHS 105:e årsfest 

   Olin, Linda (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa en djupare förståelse för arbetsprocessen bakom planerandet och genomförandet av en akademisk årsfest. För att uppnå detta syfte kommer befintlig litteratur om arbetsprocessen ...
  • Arbetsprocessen med ett mässdeltagande : EF Education Oys deltagande på resemässan Matka 2014 

   Linder, Charlotta (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Detta examensarbete handlar om arbetsprocessen med att planera och genomföra ett mässdeltagande, och är därmed evenemangs- och projektrelaterat. Huvudsyftet med arbetet är att planera och genomföra uppdragsgivare EF Education ...
  • Arrangerande av lanseringsfest 

   Hedenberg, Emilia von; Bäckström, Michaela (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Syftet med detta examensarbete är att planera, genomföra och evaluera en lanseringsfest för ett av de ledande läkemedelsföretagen på marknaden. Evenemanget är en lanseringsfest där företaget personligen träffar och lär ...
  • Arrangerandet av ett evenemang : Tulevaisuuden Lukio 

   Berlin, Ronja (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Evenemangsbranschen utvecklas med stormsteg, och som evenemangsarrangör måste man vara färdig att hänga med i utvecklingen för att lyckas som business. Planerandet och utförandet av ett evenemang kräver mycket teori och ...
  • Arrangerandet av ett internationellt evenemang : Case: The First International Rotex Convention 

   Isaksson, Melina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Den internationella Rotex-konferensen arrangerades för första gången i Bordeaux, Frankrike, i juli 2012 och arrangerades av Rotex 1690. Konferensens syfte var att främja samarbete och skapa ett internationellt nätverk bland ...
  • Arrangerandet av evenemang : -planering och genomförandet av Kiekkotori serveringstält 

   Laamanen, Nina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Syftet med detta arbete är att planera och genomföra ett lyckat gratisevenemang, Kiekkotori som i slutändan skalle bidra till att bli ett återkommande evenemang under hockey VM då det ordnas i Finland. Examensarbetet ...
  • Att arrangera en internationell konferens : Case: ASEFUAN 8th Annual Conference and General Meeting 

   Söderlund, Anne-Mie (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Asia-Europe Foundation (ASEF) ordnar sommaruniversitet för unga vuxna för att främja samarbete och kulturellt och intellektuellt utbyte mellan folk i Asien och Europa. Asia-Europe Foundation Alumni Network (ASEFUAN) är ett ...
  • Att ordna bröllop : Praktikfall: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 

   Rönning, Kim (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Detta arbete handlar om att ordna bröllop utan cateringföretag. Syftet är att skapa och utforma ett bröllop. Meningen är att inte behöva ta hjälp av ett cateringföretag, samt jämföra om det blir billigare att skapa bröllopet ...
  • Att ordna en företagstillställning : Praktikfall: Nomart Oy:s ost- och vinkväll 

   Stenberg, Nanna (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Turism Identifikationsnummer: 2840 Författare: Nanna Stenberg Arbetets namn: Att ordna en företagstillställning. Praktikfall: Nomart Oy:s ost- och vinkväll Handledare ...
  • Att planera och genomföra en internationell konferens : Praktikfall Dylan 

   Montin, Jenny (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Mitt examensarbetes syfte är att planera och genomföra ett evenemang, 8th Dylan Con-sortium meeting. Examensarbetet kommer att beskriva processen av att planera och ge-nomföra evenemanget. Evenemanget är en internationell ...
  • Att öppna en restaurang : i Helsingfors kärncentrum 

   Währn, Charlotta (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Restaurangbranschen i Helsingfors har vuxit radikalt under 2000-talet. Det kommer nya restauranger med jämna mellanrum men samtidigt stänger många andra sina dörrar. Vad krävs det egentligen för att få sin affärsverksamhet ...
  • Barnfamiljen som konsument av hotelltjänster 

   Österman, Anette (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Syftet med det här arbetet är att skapa förståelse för vilka kriterier som styr familjerna vid val av hotell, undersökningen utreder även ifall uppdragsgivaren, ”Hotellföretaget”, anses familjevänligt. Konkurrensen inom ...
  • Behov av resebyråernas gatukontor - Case Finlands Resebyrå 

   Ericsson, Bettina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Syftet med detta examensarbete var att från kundernas synvinkel utreda i vilken mån Finlands Resebyrås gatukontor och den personliga kontakten behövs, då de elektroniska distributionskanalernas popularitet ständigt ökar. ...
  • Betydelsen av Apollos resebroschyr i samband med deras försäljning 

   Nylund, Sofia (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Detta arbete handlar om Apollomatkats resebroschyr. Syftet med arbetet är att utifrån kundernas, dvs. slutkonsumenternas och återförsäljarnas, synvinkel redogöra för resebroschyrens betydelse och användning. Målet är att ...