KoulutusalaOpinnäytetyötSähkötekniikka

  • En 29,5 MHz PSK31 modulator 

   Nyström, Torbjörn (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   PSK31 är en modulationsmetod som kan användas bl.a. för fjärrmätning och för varningsanordningar. Den är mycket smalbandig och signalen kan fara hundratals km med en sändareffekt på några Watt. För PSK31-sändning behövs ...
  • ASK-modulerad 433,92MHz RF-modul som RF-länk i en lavinofferdetektor 

   Lydman, Peter (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Lavinofferdetektorer har använts redan i flera år med en standardiserad 457KHz bärvåg. De traditionella lavinofferdetektorerna är standardiserade för att operera i det sk. närfältet som sträcker sig till ca. 100m. Syftet ...
  • Automatisering av en brödsåg 

   Vainikka, Eero (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Syftet med detta examensarbete är att planera ett nytt automationssystem till en brödsåg. Uppdragsgivaren vill att gamla relästyrda logiken skall bytas ut till en pro-grammerbar logikkrets PLC. Systemet skall byggas om för ...
  • Autonomt styrsystem för RGB-lysdioder med systemplattformen Arduino 

   Lindqvist, Joachim (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Detta arbete behandlar byggandet av en styrenhet för RGB-LEDar, dvs. lysdioder vars färg kan justeras genom att reglera tre parametrar; rött, grönt och blått. Styrenheten bygger på systemplattformen Arduino och programmeras ...
  • Begränsningar i litografisk kretskortstillverkning 

   Mansour, Rami (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Kretskortstillverkning är ett centralt begrepp inom elektronik. Arcada har utrustning för tillverkning av kretskort. Kvalitetsskillnader på kretskorten och eventuella processbegränsningar kontrolleras med skolans utrustning. ...
  • Drivsystem för ett lätt eldrivet fordon 

   Pettersson, Jonas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta slutarbete handlar om planeringen av ett drivsystem för ett lätt eldrivet fordon. Drivsystemet innehåller ett ackumulatorpaket, en trefas frekvensomvandlare och en trefas permanentmagnetiserad synkronmotor. Det ...
  • The effect of material properties to electric field distribution in medium voltage underground cable accessories 

   Väkeväinen, Kenneth (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   The purpose of this thesis was to study how material properties affect the electric field distribution in medium voltage underground cable accessories. A termination and a joint are two common types of products used with ...
  • Effektregulator för magasinerande elvärme 

   Colliander, Anders (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Sammandrag: Avhandlingens syfte är att framställa en kretsprototyp som skall reglera effekten till olika elvärmeappartur. Meningen är att effektregulatorn installeras i varje hushåll som har elvärme som primär uppvärmning. ...
  • Elektronisk styrning av en värmepumps kompressormotor 

   Ek, Niklas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Detta examensarbete omfattar planeringen av en elektronisk styrning för en kompressormotor. Det främmsta syftet är att komma fram till vilken frekvensomriktare, i rimlig prisklass som lämpar sig bäst för att använda när ...
  • En faslåst slingas FM-demodulationsegenskaper vid dynamisk kanalbredd 

   Tverin, Christoffer Alexander (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   I detta arbete går jag igenom hur bandbredden och kanalen kan väljas med hjälp av en faslåst slinga. En faslåst slinga är en krets som genererar en signal med samma frekvens som insignalen så länge frekvensen ligger innanför ...
  • Jämförelse av grumlighetsmätare för vatten 

   Tallberg, Thomas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Detta arbete utfördes på uppdrag av Arla-Ingman i samarbete med Massby Facility & Services och behandlar automatisering av grumlighetsmätning. Syftet med arbetet var att undersöka om mätvärden inhämtade med hjälp av det ...
  • Jännitekoestuslaitteen koestusmenetelmän uusiminen 

   Ollikainen, Antti (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Prysmian Cables & Systemsin jännitekoestuslaitteet ovat vanhoja eivätkä täytä SGS Fimkon vaatimuksia, eli tehtaan laitteista ei pysty määrittämään laukaisuvirtaa. Tämä ei ole SGS Fimkon mukaan tulevaisuudessa sallittua ...
  • Kaukolämpö- ja maakaasumittauksen sähkönsyötön toteutus 

   Düne, Mats (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Tässä työssä käsitellään kaukolämmön ja maakaasun mittauksien sähkönsyöttöä. Aluksi selvitetään mittauksen ja tietoliikennelaitteistojen sähköiset tarpeet. Tarpeita ja vaatimuksia vertailtaessa päästään lopputulokseen ...
  • Kontinuerlig positionsbestämning med multipla kameror 

   Karlsson, Linda (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Arbetets syfte var att forska i möjligheten att utveckla ett positionsbestämningssystem för tävlande hästar på en travbana genom att använda de kameror som redan är i användning där för bedömning av loppen. Arbetet utgår ...
  • Kvalitativ jämförelse av markutrustning anpassad för spänningsmatning för flygfält 

   Aalto, Jukka (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka urvalskriterier flygfältet ställer på sin markutrustning som används vid spänningsmatning för flygplan. Urvalskriterierna jämförs sedan med varandra och resultaten är i ...
  • Mätsystem för solpanelstödd jordvärme 

   Rantanen, Micke (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Solpaneler blir allt mera populära, inte bara på sommarstugor men också i privata hem. Panelerna utvecklas i snabb takt, och de blir allt effektivare hela tiden. Men det räcker inte med bara en effektiv panel, man måste ...
  • PLL tillämpning för mjukvarudefinierad FM-radio 

   Främling, John (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Syftet med arbetet är att utveckla en mjukvarudefinierad FM-radio med PLL-struktur, där ett evalueringsbräde för frekvenssyntetisatorn ADF4360-8 tillsammans med evalueringsbrädets mjukvara installerad på en dator, används ...
  • Redovisning över tillståndsmätningar av oljeisolerade krafttransformatorer 

   Lehtinen, Jami (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   För att kunna säkra den felfria funktionen av krafttransformatorer måste de underhållas och testas regelbundet. Målet med underhållet och testerna är att förebygga fel och mi-nimera risken för olika problem. I arbetet ...
  • Release Panel Feasibility Study : Concept design of release panel for fire protecting system in machinery spaces 

   Weckström, Filip (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Arbetets syfte var att undersöka alternativa koncept för att framställa en aktiveringspanel som används för brandskyddssystem med vattendimma HIFOG i maskinutrymmen. Den nuvarande aktiveringspanelen är alltid planerad ...
  • Slutsteg för effektregulator 

   Skogberg, Casimir (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Syftet med detta examensarbete var att hitta en lämplig huvudkomponent som passar för en effektregulator. Effektregulatorn kopplas till elvärmen i hus, såsom golvvärme och radiatorer. Effektregulatorns funktionsidé är att ...