"Östra Nylands Socialjour" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Barnens väg genom myndigheters utredningar av brottsanmäld barnmisshandel 

      Nylund, Ann-Sofie (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Studiens syfte var att belysa barnens väg genom myndigheternas utredningar av anmäl-ningar om barnmisshandel ur ett barnperspektiv. Studien utfördes som en fallstudie där två myndigheters, polisens och barnskyddets, dokument ...