"Övergång" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Övergången från ungdom- till vuxenpsykiatri 

      Eriksson, Markus (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Avsikten med denna litteraturöversikt var att undersöka en patients övergång från en ung-domspsykiatrisk avdelning till en psykiatrisk avdelning för vuxna. Avsikten med arbetet var även att undersöka eventuella problem som ...