"äldre med demens" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Boendemiljö på avdelning för äldre med demenssjukdom 

      Lauretsalo, Lina-Kristina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
      Andelen av äldre i dagens befolkning blir allt större. Detta leder till att de äldre vill i samarbete med samhället förbättra möjligheterna till delaktighet. Forskningen visar att speciellt den fysiska miljön upplevs ...