"ögonrörelser" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Analys av användarvänlighet på en webbsida 

   Lindman, Eva (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta arbete behandlar användarvänligheten på företaget Marckworts webbsida. Syftet med detta arbete är att undersöka ifall företagets webbsidor fungerar på ett önskvärt sätt. Arbetet undersöker och analyserar tre viktiga ...
  • ANVÄNDARVÄNLIGHET PÅ WEBBEN –En analys av bensinföretagen 

   Räihä, Sebastian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Webbsidor är mer än ett företags visitkort, en webbsida är för besökaren en viktig kanal för information. Internet används idag av företag, stater och kommuner världen över. Mitt ämne handlar om webbsidor och hur man kan ...
  • Can an E-Commerce site be improved with help of Eye Tracker? : CASE PPS-Shop.fi 

   Rönnberg, Joni (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   It is important for a web site to work as it is supposed to. It is also important that the site is user friendly. No one wants to use a site where one does not find what one is searching for. I decided to research if it ...
  • Effectiveness of In-Store Displays in Consumer Decision Making 

   Ekman, Linda (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   The bakery industry is affected by many of the current trends and naturalness (clean label) and wellbeing is emphasized in regard to bakery products. New products and product improvements are continuously being launched. ...
  • Eye tracking studie: Hur kunden navigerar i- och upplever kexhyllan innan och efter dess förnyelse 

   Strandberg, Lia-Julia; Fagerstedt, Christoffer (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Syftet med arbetet var att undersöka hur kunden navigerar vid kexhyllan och upplever hyllan, samt om och hur förändringarna i hyllan påverkar kunden. Arbetet kommer att besvara frågorna; hur många fixeringar produktgruppen ...
  • En eye tracking-studie gällande primärbedömning i simuleringar - en pilotstudie 

   Lahtinen, Emmy; Fortelius, Axel (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Primärbedömning är en av de viktigaste undersökningarna inom akutvården. Syftet med primärbedömningen är att undersöka andningsvägarna, andningen och blodcirkulationen (ABC) för att fastställa att patienten har fungerande ...
  • Ljudets inverkan på hur vi ser på film : En eyetracking forskning i ljud och film 

   Saurén, Robin (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Detta slutarbete är en kvantitativ eyetracking forskning som undersöker hur ögat följer bilderna i en film. Ingen liknande forskning har tidigare gjorts inom ämnet, i alla fall inte publicerad, vilket gjorde det ...
  • Reklam på Facebook : Hur ser användaren reklam på Facebook? 

   Lindwall, Kenneth (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Syftet med detta arbete är ta reda på hur väl reklam på Facebook når användare mellan 20 och 25 år. I arbetet kommer jag att fokusera på de två vanligaste typerna av reklam på Facebooks framsida, vilka är intressebaserad ...
  • Styr ljudet blicken på skärmen? 

   Ojala, Roger (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Det här är en kvantitativ studie gjord med Eyetracker-teknologi. Reaktionstider behandlas hos två försöksgrupper med 21 försökspersoner i vardera gruppen. Det som undersöks är ljudeffekters inverkan på att styra blicken ...
  • TUI Finlands webbplats : En eye tracking-undersökning 

   Tuhkunen, Paulina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   I dagens läge spelar internet en allt större roll i människornas vardag. Normen är att man har tillgång till internet så gott som var som helst. I och med att internet blir allt vanligare, ökar online butikernas betydelse. ...
  • Uppmärksamhet av produktplacering inom storbudgets filmproduktioner 

   Sjögren, Frank (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Detta examensarbete handlar om hur människor uppmärksammar produktplacering i storbudgets filmproduktioner. Som datainsamlingsmetod har det används eye tracking teknik för att mäta från testpersonernas ögon vad de ...