"överföringstid" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Tidmätningsnoggrannhet i datanät 

      Björninen, Marko (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
      Examensarbetets syfte är att utreda hur noggranna tidmätningar det går att utföra i datanät. Noggranna tidmätningar kan användas till olika syften, som t.ex. avståndsuppskattning. Målet var att skapa tidsstämplar med en ...