"B2B-marknadsföring" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Digital marknadsföringsstrategi 

      Blomqvist, Niklas (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
      Syftet med detta examensarbete är att undersöka hurudan digital marknadsföring som fungerar inom Business-to-Business-marknadsföring, samt med hjälp av de re-sultat som fås bygga upp en digital marknadsföringsstrategi för ...