"Qlikview" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Qlikview som stöd för ledarskap och resultatstyrning i Fenno Medical Oy 

      Holmberg, Sebastian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
      Detta ämne är intressant för att man skall få veta hur ledningen indirekt och direkt har nytta av ett rapporteringssystem, eller också kallat Business Intelligence verktyg, Hur skall ledningen ha maximal nytta av programmet ...