"Ubuntu" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • En Linux-guide för serveradministratörer 

      Antin, Niklas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Examensarbetes syfte och målsättning är att utveckla svenskspråkigt stödmaterial för studerande i Arcada samt minska tröskeln för att komma igång med operativsystemet Linux. I den första delen av arbetet presenteras ...