"YH- examen inom hälsovård och det socialaområdet , sjukskötare (YH)" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Se mig, hör mig, hjälp mig! : Bemötandet av barn som utsatts för misshandel 

      Sjöberg, Emelie (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
      Syftet med denna studie är att synliggöra och få en insikt i vad barnmisshandel är. Må-let är också att hjälpa och stöda personal i deras arbete när man kommer i beröring med svåra och känsliga frågor gällande barnmisshandel. ...