"saga" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Den Blyga Ninjan : En barnbok om blyghet 

   Peltonen, Annette (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
   Blyghet har alltid funnits och synen på blyghet är olika beroende på kultur. I arbetet har fokusen varit på ämnet som ett medfött temperamentsdrag. Syftet med detta arbete är att göra en barnbok om blyghet för barn. Som ...
  • Sagoberättande fför barn : olika metoder och arbetssätt inom dagvården 

   Sjöroos, Harriet (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Syftet med min studie var att få mera kunskap om hur pedagoger inom dagvården kan använda sig mera av sagan än att bara läsa den för barnen. Samtidigt ger pedagogen möjligheter till barnen att få uttrycka sig estetiskt. ...