"sagomassage" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Sagomassage för långtidssjuka barn - en handbok 

      Lindblad, Tanja (2019)
      Syftet med detta examensarbete var att utveckla en användbar handbok om sagomassage för långtidssjuka barn. Målgruppen är barn i åldern 0 - 7 år, samt viktiga personer i barnets vardag i sjukhusmiljön. Examensarbetet är ...