"sagor (skönlitteratur)" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Sagoberättande fför barn : olika metoder och arbetssätt inom dagvården 

      Sjöroos, Harriet (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
      Syftet med min studie var att få mera kunskap om hur pedagoger inom dagvården kan använda sig mera av sagan än att bara läsa den för barnen. Samtidigt ger pedagogen möjligheter till barnen att få uttrycka sig estetiskt. ...