"vaikutus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Finländares syn på hållbar turism i Thailand 

      Lindholm, Tove (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
      En hållbar utveckling innebär en process där människan tillfredsställer sina behov utan att tära på följande generationers möjlighet till detta. En sådan utveckling är värd att sträva efter och den går även att tillämpa i ...