"y-generationen" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Airbnb och generation Y 

   Thomasson, Daniela (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   I dagens läge finns det många olika inkvarteringsalternativ att välja mellan. Airbnb är ett växande koncept där personer kan hyra ut sitt hem till andra resenärer. Till generation Y räknas personer som är födda på 1980- ...
  • Arbetsmotivation och belöning ur generation Y:s synvinkel 

   Pänttäjä, Karolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Arbetsmotivation och rätt slags belöning är en av de viktigaste förutsättningarna i ett företag för att upprätthålla en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. Således är det viktigt att varje individ i företaget ...
  • Filmturism och generation Y:s resebeteende 

   Pesonen, Mia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Det finns många olika faktorer som motiverar en till att resa. Motivationsfaktorerna ändrar under ens livstid och det finns sällan bara en orsak till att resa. Resebranschen växer hela tiden, destinationerna blir fler och ...
  • Generation Y:s intresse för TUI:s hotellkoncept 

   Lampenius, Julia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Generation Y är en ovanligare målgrupp för TUI Finland, men som den mest resande generationen är den en viktig grupp av resenärer för resebranschen. Som självständiga och vana resenärer formar Generation Y framtidens ...
  • Hur lokalevenemang lockar millenniegenerationen i Finland 

   Reinikainen, Lina (2019)
   Evenemang har alltid varit viktiga för ett land, eftersom evenemang ökar tillväxt och får landet att se mer lockande ut. Detta examensarbete har fokuserat på tre festivaler; Flow Festival, Ruisrock Festival och Tuska Open ...
  • Hur påverkas Generation Y köpbeslut av Influencer Marketing på Instagram 

   Pratsch, Jenny (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Tack vare digitaliseringen har användingen av sociala medier ökat under de senaste åren. Som konsumenter är vi konstant omringade av information i form av bilder eller videor. Företag har börjat använda Instagram som en ...
  • Miljömedvetna hotellval hos generation Y 

   Palm, Amanda (2019)
   Turism är ofta kopplat till positiva känslor med tanken att fly vardagliga sysslor och att få uppleva känslan av frihet. Tyvärr är vårt samhälle i ett skede var användningen av naturresurserna inte stöder våra framtida ...
  • Motivationen bakom den unga backpackaren 

   Hirvonen, Vera (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Sammandrag Genom tiderna har människor haft olika motiv för att resa runt världen. Ungdomarna är en växande grupp resenärer och utgör således en grupp föregångare inom turismen. De reser till resmål som ännu inte blivit ...
  • Olika generationers syn på ledarskap - En enkätstudie i Svensk-Finland 

   Svarvar, Fanny (2019)
   Syftet med arbetet är att ta reda på vilka likheter och olikheter som finns i syn på ledarskap hos olika generationer. Ledarskap förändras och utvecklas vartefter tiderna förändras, vilket antyder att olika generationer ...
  • Preparing for a digital future - Advertising to Finnish Millennials 

   Miiluvaara, Mirella (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   This thesis explores the topic of online advertising. The main focus of the thesis is to find out how advertisers can reach Millennials through online advertising. The researcher explores which online channels Millennials ...