"zonindelning" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Planering samt implementering av en ny lagerlayout för ett importföretag 

      Wikström, Erik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Syftet med detta slutarbete är att göra en studie inom lagerhantering och lagerplanering, för att sedan implementera en ny lagerlayout med en zonindelningsstrategi för företaget Cape Universal Oy. Studien gjordes på grund ...