- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • A study programme for highly educated immigrants at Business Academy 

   Mahmoodi, Kosar; Kallio-Gerlander, Jaana; Ahonen, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Global mobility is constantly increasing and, at the same time, acquires new forms. Finland has also become internationalized as the number of immigrants has nearly doubled in the 21st century Finland. Simultaneously, the ...
  • A taste for aliens : contribution of a novel prey item to native fishes’ diet 

   Puntila-Dodd, Riikka; Loisa, Olli; Riipinen, Katariina; Fowler, Amy E. (Springer International Publishing, 2019)
   Non-indigenous species (NIS) can alter food web structure and function in many ways. While the predatory and competitive roles of NIS in aquatic environments are commonly studied, their role as a prey item for native ...
  • Agile Project Management in University-Industry Collaboration Projects 

   Säisä, Marika Eve Katariina; Tiura, Katariina; Matikainen, Rita (IGI Publishing, 2019)
   Both disciplinary and interdisciplinary knowledge is needed in order for a student to succeed as a professional after graduation. Interdisciplinary knowledge, such as project management skills are important in working life ...
  • Aito leikki on leikin iloa 

   Tigerstedt, Helena; Säteri, Johanna (Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry., 2018)
   Jos lapsen leikkitaidot ovat ikäodotuksenmukaiset, leikki on helppoa, aika kuluu nopeasti ja leikissä on vähän tai ei ollenkaan toistoa. Kun lapsella on heikot leikkitaidot, leikki on kovaa työtä, aika tulee pitkäksi ja ...
  • Aknen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin 

   Nevalainen, Annika; Karjalainen, Satu; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ihosairauksia on monenlaisia ja niistä kärsivät kaiken ikäiset ihmiset. Nykyaikana täydellistä ihoa ihannoidaan ja tavoitellaan enenevässä määrin. Etenkin nuorilla ulkonäköpaineet ovat lisääntyneet. Suomessa on paljon ...
  • Aknen, rosacean ja pigmenttihäiriöiden hoito 

   Perhe, Emilia; Reponen, Taina; Kummel, Maika; Mört, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ihon sairastuminen eli erilaiset ihotaudit aiheuttavat ihotautia sairastavalle henkilölle esteettistä haittaa ja useimmiten myös kipua ja epämiellyttävää kutinaa. Pelko ihotaudin tarttumisesta ja jopa syövän pelko on ...
  • Alendronate-induced disruption of actin cytoskeleton and inhibition of migration/invasion are associated with cofilin downregulation in PC-3 prostate cancer cells 

   Virtanen, Sanna S.; Ishizu, Tamiko; Sandholm, Jouko A.; Löyttyniemi, Eliisa; Väänänen, H. Kalervo; Tuomela, Johanna M.; Härkönen, Pirkko L. (Impact Journals, 2018)
   Bisphosphonates are used for prevention of osteoporosis and metastatic bone diseases. Anti-invasive effects on various cancer cells have also been reported, but the mechanisms involved are not well-understood. We investigated ...
  • Allied ICT Finland strategiasarja 1 : langaton tietoliikenne Suomessa 2019-2029 

   Jokela, Tero; Kalliovaara, Juha; Katz, Marco; Mäkelä, Jukka; Paavola, Jarkko; Pirinen, Pekka; Posti, Harri; Pouttu, Ari; Raatikainen, Pertti; Rantakokko, Mika; Rautiola, Kyösti; Riekki, Jukka; Sauvola, Jaakko; Tirkkonen, Olavi (Allied ICT Finland, 2019)
   Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata langattoman tietoliikenteen tutkimuksen ja kehityksen merkitystä sekä niiden luomia mahdollisuuksia Suomen yhteiskunnalle ja teollisuudelle. Lisäksi tarkoitus on visioida Suomen ...
  • Alumnityön merkitys tänä päivänä ja tulevaisuudessa 

   Killström, Päivi; Rautiainen, Miika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lain mukaan edistää aluekehitystä ja alueen työelämää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis-ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. ...
  • AMK-informaatikko Informaatiotutkimuksen päivillä 2018: kurkistuksia informaatiotutkimuksen monipuoliseen kenttään 

   Mikkola, Hannele (AMKIT-konsortio, 2019)
   Informaatiotutkimuksen päivät eli I-päivät järjestettiin 1.–2.11.2018 Turussa Åbo Akademin tiloissa. Entisöity rakennuskokonaisuus Arken Aurajokirannassa tekee aina vaikutuksen. Tapahtuman järjestivät Informaatiotutkimuksen ...
  • Ammatillinen elämäkertaprosessi osana kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja 

   Juppi, Pirita; Tanskanen, Ilona (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ammatillinen elämäkertaprosessi on työskentelytapa, jossa nivotaan yhteen ja työstetään omaa osaamista, oppimista, kehittymistä ja ammatti-identiteettiä ...
  • Ammatillinen elämänkerta ja digitaalinen tarinankerronta pedagogisina välineinä 

   Juppi, Pirita; Tanskanen, Ilona (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa Turun ammattikorkeakoulussa on hyödynnetty omaelämäkerrallista työskentelyä ja digitaalista tarinankerrontaa usean vuoden ajan. Tämä ammatillinen ...
  • Ammatillinen voimaantuminen ja moniammatillinen yhteistyö syöpäkeskuksissa 

   Sulosaari, Virpi; Rautava, Päivi; Seppänen, Laura; Siekkinen, Mervi; Leino-Kilpi, Helena (BestPractice, 2019)
   Tässä tutkimuksessa syöpäpotilaita hoitava moniammatillinen henkilökunta koki moniammatillisen toiminnan tärkeänä ja sen toteutuvan hyvin. Myös oma ammatillinen voimaantuminen arvioitiin hyväksi. Johtaminen ja lähijohdon ...
  • Ammatti-instituutista kurkistus korkeakouluun 

   Gustafsson, Marja-Liisa; Kummel, Maika; Laaksonen, Camilla (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammatti-instituutin terveysalan opiskelijoille avautuu uudenlainen mahdollisuus suorittaa terveys- ja hyvinvointialan korkeakouluopintoja jo lähihoitajakoulutuksen aikana. Syyskuussa 2019 Turun AMK:ssa käynnistyy 15 ...
  • Ammattikorkeakoulujen luovat alat ovat ratkaisu moniin yhteiskunnan kehittämishaasteisiin 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kulttuurialoille ominainen vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, yhteisöllisyys, innostaminen, innovointi sekä aineeton arvonluonti ovat asioita, joita tarvitaan monilla aloilla. Ammattikorkeakoulujen maakunnat kattava ...
  • Ammattikorkeakoulut ehdottavat ratkaisuja ammattimaisen taiteilijuuden tukemiseksi 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Taidealat ja niiden toimintaympäristöt ovat olleet voimakkaassa liikkeessä. Taiteen ja sen tekijöiden asema sekä tukirakenteet kaipaavat niin ikään muutoksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime syksynä Taide- ...
  • AMMUS - ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten YYA-ryhmä 

   Pukkinen, Leeni; Isomäki, Pauliina; Tolonen, Tiina (AMKIT-konsortio, 2018)
   Haparoivia ensiaskelia ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten yhteistyölle otettiin jo 1990-luvun loppupuolella. Löyhiä verkostoja syntyi, ja erilaisiin yhteistyöprojekteihin osallistuttiin, mutta varsinainen ...
  • Annoyance penalty of impulsive noise : the effect of impulse onset 

   Rajala, Ville; Hongisto, Valtteri (Pergamon press, 2020)
   Impulsive sound can be perceived more annoying than a steady-state sound having the same A-weighted equivalent sound pressure level, LAeq. The difference in perceived noise annoyance can be compensated by adding a penalty ...
  • Applying Kaizen in a project-based learning environment 

   Tiura, Katariina; Säisä, Marika
   Proceedings of the International CDIO Conference (CDIO Initiative, 2018)
   “Kaizen” is a lean manufacturing tool that is used to improve quality, productivity and culture in different environments. The idea of Kaizen is to apply small, daily changes that result in major improvement over time. ...
  • Asiakaspalvelu terveydenhuollon chatissä: simulaatiolla osaamista 

   Ojala, Sanna; Reunanen, Outi (Suomen poliklinikkasairaanhoitajat ry, 2020)
   Terveydenhuollossa teknologian ja etäpalveluiden määrä on lisäänty­nyt merkittävästi ja asiakkailta odo­tetaan aktiivisempaa osallistumista hoitoonsa. Tärkein sosiaalinen muu­tos terveydenhuollon asiakkaiden piirissä on ...