- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Kallisarvoinen työaika 

   Vanharanta, Outi; Granberg, Anu; Kuusisto, Hannele (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Ovatko työpäivän aloittamisen ajankohta, tauot ja työtahti sinun päätettävissäsi? Saatko siis muotoilla työtäsi? Entä mitkä ovat keskeisiä haasteita työssäsi? Kysymykset kiertyvät yksilön työajan hallinnan ja autonomian ...
  • Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot ovat tärkeitä taidealan korkeakoulutuksen kehittämisessä 

   Adair, Kaisa; Erävaara, Taina; Järvipetäjä, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Taideakatemiassa on tehty pitkään sekä valtakunnallista että kansainvälistä hankeyhteistyötä — ja näin opittu, miten hankkeita kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Vuosien varrella on panostettu erityisesti kansainvälisiin ...
  • Kansainvälistä toimintaa ei ole ilman kumppaneita tai verkostoja 

   Härkönen, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kansainvälisyys kuuluu kaikille. Näin painokkaasti toteaa Turun ammattikorkeakoulun Aurinkolaiva-lehden, silloisen sidosryhmälehtemme, numeron 3/2009 kannen otsikko. Kymmenen vuotta myöhemmin lehteä selatessani tulee vastaan ...
  • Katso, hymyile, kosketa : varhainen vuorovaikutus pähkinänkuoressa 

   Tuomisto, Anni; Nummila, Juliaana; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Varhainen vuorovaikutus saattaa olla käsitteenä vieras pienten lasten vanhemmille. Kyseessä on asia, jonka olemassaoloa ei välttämättä osaa edes tiedostaa tai tunnistaa, sen suuresta merkityksestä huolimatta. Varhaisen ...
  • Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat : opas kunnille 

   Kontturi, Katja; Lankiniemi, Sonja; Yliruusi, Hannamaria (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opas auttaa hankinnoista vastaavia tahoja ja muita asiaankuuluvia kuntien toimijoita ymmärtämään, miten julkisten hankintojen avulla voidaan vähentää kaupunkiympäristön haitallisia aineita ja miksi julkiset hankinnat ...
  • Kerro ja ohjaa digitaalisia tarinoita 

   Hakanurmi, Satu; Kantola, Mauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Omien elämäntarinoiden kertomiseen on useita vaihtoehtoja. Kirjoitettu elämäntarina on monelle tuttu, mutta tekstin ja kuvien avulla tehty lyhyt digitarina saattaa olla sen sijaan tuntemattomampi. Elämme digitaalisille ...
  • Keskittymiskykyä voi elvyttää elämäntapavalinnoilla ja vähentämällä keskeytyksiä työssä 

   Kantola, Ismo; Felixson, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kiinnostuksemme työn keskeytymisen ilmiöön lähti omista havainnoistamme sekä puheenvuoroista mediassa. Multitaskaus kuormittaa aivoja ja voi johtaa keskittymiskyvyn häiriöön. Työn pirstaleisuus johtaa siirtymiin tehtävästä ...
  • Keskity kirjaan: Sustainability, Human Well-being and the Future of Education (2018) 

   Konst, Taru (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on koulutusjärjestelmän tärkeimpiä tehtäviä. Kestävyyskriisiä ei ratkaista kouluttamalla seuraavasta sukupolvesta aiempaa vastuullisempaa, sillä muutoksia täytyy aikaansaada heti. Tällä ...
  • Kestävä tulevaisuus oppimissuunnitelmissa : mitä askeleita otimme Turun AMK:ssa vuonna 2019 

   Scheinin, Minna; Konst, Taru (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Keskustelua koulutuksen muutoksesta käydään aktiivisesti. Maailman menoa muuttavat monet eri ajurit, kuten digitalisaatio, ikääntyminen, globalisaatio ja massiivinen tiedonkäsittely, ja niiden vaikutuksia koulutussektorille ...
  • Kestävä tulevaisuus Turun ammattikorkeakoulussa : opiskelijoiden havaintoja ja ehdotuksia 

   Scheinin, Minna; Konst, Taru (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Opiskelijat kokevat kestävän kehityksen tärkeänä aiheena, jota ei voida olla huomioimatta koulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat selvittivät teeman roolia opinnoissaan ja miten he toivovat ammattikorkeakoulutuksen ...
  • Keuhkoahtaumatautia sairastava tarvitsee tukea omahoidon toteutukseen : hoitosuosituksilla kohti parempaa tulosta 

   Heikkinen, Katja; Siltanen, Hannele (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Keuhkoahtaumatauti on yleinen ja monia koskettava sairaus. Keuhkoahtaumatauti aiheuttaa ennenaikaista kuolleisuutta ja tautiin kuolee Suomessa vuosittain noin 1 000 ihmistä. Yhtenäisen ohjauksen tarve on suuri. Ohjauksessa ...
  • Keys to open data hackathon : guidelines for higher education institutions and developers 

   Malve-Ahlroth, Sara (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Would you be interested in new types of co-creation with enterprises? Do you want to find new ways of inspiring students to learn about open data? If you are interested in organizing an open data hackathon for students ...
  • Kiertotalouskoulutusta : yhteistyöllä osaamista opiskelijoille ja yrityksille 

   Knuutila, Henna; Haapea, Pia; Virta, Marketta; Nurmi, Piia; Häggblom, Ulla (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2018)
   Suomi haluaa olla kiertotalouden kärkimaa. Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä ratkaisuja joiden kautta syntyy uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä. Tähän tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ...
  • Kirjasto avoimuuden askelmilla Turun AMK:ssa 

   Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2018)
   Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja toimintaa. Konkreettisesti toimintaa edistää Open science -ryhmä, joka nimettiin vuoden 2018 alusta. Toimintaa koordinoi koko ...
  • Kirjasto osallisuuden ja yhteistyösuhteiden solmukohtana 

   Hyttinen, Ritva; Tanskanen, Ilona (Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2018)
   Vuoden 2017 alussa voimaan astunut yleisiä kirjastoja koskeva lainsäädäntö (FINLEX 1492/2016, ei pvm.) näyttäisi laajentavan kirjaston yhteiskunnallista toimintasädettä ja kasvattavan sen yhteisöllistä vastuuta. Lakiin on ...
  • Kirjaston verkkokäytön mittaamista kehittämässä 

   Tiittanen, Liisa (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2018)
   Tilastot ovat yksi tapa kertoa siitä, millainen kirjasto on: mitä palveluita tai aineistoja kirjasto tarjoaa sekä millä tavalla ja kuinka paljon kirjastoa käytetään. Nopea digitalisoituminen on muuttanut kirjaston käyttötapoja ...
  • Kirjoituspöytäsuunnittelusta kokeiluihin ja pilotteihin : arviointi osana tuloksellista kokeilukulttuuria 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kokeiluja siellä, pilotteja täällä – harva on välttynyt kuulemasta näitä sanoja. Onko kyse vain muotisanoista vai tuovatko kokeilut ja pilotit jotain uutta kehittämiseen? Miten niiden onnistumista voidaan arvioida? Opastamisen ...
  • Knowledge gained by working in university-industry collaboration projects 

   Säisä, Marika; Määttä, Sanna; Roslöf, Janne (CDIO Initiative, 2019)
   Many surveys from recent years emphasize the interdisciplinary skills of job candidates, such as communication, organization, teamwork and social skills. Companies tend to value practical work experience that provides ...
  • Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky : vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu 

   Henriksson, Riitta; Salminen, Marika; Arve, Seija; Viitanen, Matti; Eloranta, Sini (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vuosina 1920 (n = 1032) ja 1940 (n = 956) syntyneiden 70-vuotiaiden kotona asuvien turkulaisten koettua terveyttä, elintapoja ja fyysistä toimintakykyä. Tiedot koetusta terveydestä, ...
  • Kohtaamisia nuorten hyvinvoinnin äärellä: saisiko olla kupillinen tarinoita? 

   Rehmonen, Elina; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Lounais-Suomen Syöpäyhdistys (LSSY), NIKO-projekti ja ©CupOfTherapy (COT) yhdistivät voimansa nuorten terveyden edistämiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Huoli nuorten nikotiinin ja muiden päihteiden monipuolistuneesta ...