- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Laadukas unettomuuden hoito on muutakin kuin lääkehoito 

   Lahtinen, Kati (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän hetkisen tutkimustiedon perusteella unettomuus käsitetään itsenäisenä tai muihin sairauksiin ja häiriötekijöihin liitettävänä tilana tai häiriönä, joka edellyttää tutkittuja hoitomenetelmiä. Unettomuuden hoitamiseen ...
  • Laadulla asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän päivän matkailijoiden laatuodotukset ovat keskimäärin korkeammalla kuin pari vuosikymmentä sitten. Matkailijoilla on monipuolisempaa kokemusta matkailupalveluista ja palveluiden laadusta löytyy aiempaa paljon enemmän ...
  • Lapsi- ja perhepalveluihin etsitään uusia toimintamalleja 

   Timonen-Kallio, Eeva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämän kevään aikana koronavirus COVID-19 on aiheuttanut valtavasti työtä ja pohdittavaa sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Koronavirus siirsi koulun koteihin ja lapset etäopetukseen. Etäkoulu ja etätyö on kärjistänyt ...
  • Lastenneuvolan ryhmäneuvonnan vuosikello maahanmuuttajaperheille 

   Sipilä, Heidi; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää, mihin lastenneuvolan ja terveyden edistämisen aihealueisiin maahanmuuttajaperheet tarvitsevat lisää tietoa ja tukea. Kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää maahanmuut ...
  • Leadership Focus in Modern Expert Organization 

   Reunanen, Tero; Junno, Marko
   Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer, Cham, 2016)
   Leadership is a concept proven troublesome to unambiguously define and its effectivity to assess in certain situations. There still is no clear consensus what leadership is. Nevertheless of academic discussions between ...
  • Leadership Role Models for Young Professionals - Case Study from Finnish University Students 

   Reunanen, Tero; Eckhaus, Eyal (Springer, 2019)
   Leadership is a concept that is proven very hard to define unambigu-ously. Despite of this scientific gap, practical questions still are set towards lead-ership. Concept of leadership is widely used in other research and ...
  • Leading and communicating change in an engineering faculty merger 

   Holopainen, Krista; Holopainen, Timo; Kallio-Gerlander, Jaana; Norström, Anne; Roslöf, Janne (CDIO Initiative, 2019)
   Higher education institutions (HEIs) have been exposed to several change drivers during the past few decades. The global expansion of higher education together with the financial cuts in several countries have caused ...
  • Lean-ajattelu ja lean-päivittäisjohtaminen yliopistosairaaloissa 

   Maijala, Riikka Kristiina; Eloranta, Sini; Ikonen, Tuija (Sosiaalilääketieteen yhdistys, 2020)
   Terveydenhuollossakin sovellettava lean-ajattelu korostaa jatkuvaa parantamista ja lisäarvon tuottamista asiakkaille. Lean-päivittäisjohtamisen piirteitä ovat mittaamisen ja lean-taulujen avulla tapahtuva visuaalinen ...
  • LeanGame, a Digital Training Tool to Implement Lean Philosophy 

   Mattsson, Jasperiina; Nurminen, Raija; Reunanen, Tero (Springer, 2018)
   One of the most important resource of successfully leaded and man-aged health care organization is a competent staff. As staff education requires resource investments such personnel’s´ and educators´ time, facilities and ...
  • Leikin tuntevat kaikki, vai tuntevatko sittenkään? 

   Tigerstedt, Helena; Säteri, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   ”Sehän on ihan lasten leikkiä” sanonta viittaa helppouteen ja yksinkertaiseen asiaan. Harva tulee ajatelleeksi, että leikki ei ole itsestäänselvyys – leikki ei ole helppoa kaikille lapsille. Leikki on kiehtova ilmiö ja ...
  • Liiketalouden oppimisympäristöt muutoksessa 

   Lindgren, Pia; Schleutker, Kai (SKO - Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat, 2019)
   Liiketalouden oppilaitoksissa tähdätään yhtä enemmän koulutuksen tuottamiin työelämätaitoihin samalla kun opetussuunnitelmat muuttuvat oppiainekeskeisistä osaamiskeskeisiksi. Tarkoituksena on tuottaa nuorille oman alan ...
  • Liikunta maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin tukena 

   Karppi, Marion (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   MARJAT-hankkeessa toteutettiin Opetuskoti Mustikan naisille kevään 2018 ja 2019 aikana terveyttä edistävää ryhmäliikuntaa. Aluksi kartoitettiin kohderyhmän tarpeita ja toiveita työpajapäivässä, johon oli suunniteltu kolme ...
  • Liikunta- ja toimintakykylaboratorio : auttaa voimaan hyvin 

   Hyytiä, Teemu; Myllymäki, Annukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Medisiina D:ssä sijaitsevan Turun ammattikorkeakoulun Liikunta- ja toimintakykylaboratorio on nyt ollut käynnissä vuoden ja sille on jo luotu tukevaa jalansijaa paikallisena toimijana.
  • Lisää monialaista osaamista sote-alan palvelujen kehittämiseen 

   Erkko, Päivi; Eloranta, Sini; Vuolas, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Minkälainen on tulevaisuuden sote -osaaja? Miten luoda sujuvampia sosiaali- ja terveyspalveluja, tehokkaampia toimintamalleja ja saada tyytyväisempiä asiakkaita? Monet tulevaisuuden muutokset kuten erityisesti digitalisaatio ...
  • Luennoista toiminnalliseen oppimisen tilaan : pedagogiikan kehittäminen maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutuksessa 

   Takaeilola, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutuksessa keskeistä on ollut pedagoginen kehittäminen. Opetuksen lisäksi pedagogisen kehittämisen ovat mahdollistaneet eri ...
  • Luentoja ette saa, mutta autamme teitä ymmärtämään asioita 

   Rajala, Kaarina; Knuuttila, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä, uskallusta ja halua kohdata haasteita ja tilanteita, joita tällä hetkellä vasta ennakoidaan, tutkitaan ja arvaillaan. Tilanteet lasten, nuorten, aikuisten ja ...
  • Lukujamit kampittavat aikuisten heikkoa lukutaitoa 

   Hyttinen, Ritva (Tietojohtaminen ry, 2018)
   Aleksis Kiven Seitsemän veljestä voidaan nähdä teoksena, joka kertoo pohjimmiltaan lukutaidosta ja sen merkityksestä. Veljekset eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa, mutta sosiaalinen puhe heiltä sujuu. Heillä on rikas ...
  • Luontoliikunnasta apua sosiaalisen eristyksen keskellä 

   Lindberg, Elina; Pihlman, Olga; Ojala, Merike (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   COVID-19-pandemia on kaventanut monen suomalaisen arjen kotiin ja sen läheisyyteen. Tähän sosiaalisen eristäytymisen ja COVID-epidemian aiheuttamaan stressiin moni on jo löytänyt lääkkeeksi luontoliikunnan, eikä suotta, ...
  • Luovat ratkaisut korostuivat Taideakatemian poikkeuksellisessa lukuvuodessa 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Koronavirusepidemian laajentuminen pandemiaksi ja sen aiheuttamat poikkeustoimet muuttivat maaliskuussa 2020 perinteisen lukuvuodenkierron täysin. Tänä keväänä myös perinteinen Valmis!-juhla on toteutettu videon välityksellä.
  • Maahanmuuttajataustaisia naisia koulutetaan vertaisohjaajiksi 

   Eloranta, Sini; Kinos, Sirppa; Mört, Susanna; Ristseppä, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen -hanke käynnistyi. Aloitustapaaminen järjestettiin Ruotsin Linkopingissä ja Norrköpingissä 3.–4.9.2019. Hankkeen tuloksena koulutetaan maahanmuuttajanaisia ...