- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • NIKO – terveyden edistäminen nuorten arjessa –projekti tähtää nuorten nikotiinittomuuteen 

   Salakari, Minna; Nurminen, Raija
   Turun ammattikorkeakoulun raportteja (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Suurin osa syöpätaudeista on ehkäistävissä. Syöpien ehkäisymahdollisuudet ja -keinot vaihtelevat syöpätyypeittäin. Perintötekijöillä, sattumalla ja elintavoilla on tutkitusti merkitystä syövän synnyssä. Sattumaan tai ...
  • Nikotiinituotteiden käyttö heikentää lisääntymisterveyttä 

   Kaijansinkko, Aino-Leena; Tuominen, Pinja; Janhunen, Veronika; Salakari, Minna; Nurminen, Raija; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Nikotiinituotteiden käytöllä on monia ikäviä vaikutuksia lisääntymisterveyden kannalta. Nikotiinituotteita käyttävä nuori ei välttämättä tule ajatelleeksi, mitä kaikkia vaikutuksia sillä on myöhemmän elämän kannalta. Vaikka ...
  • Non-operatiivinen esteettinen hoitotyö 

   Vapaavuori, Jenna; Mört, Susanna; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Sosiaalisen median aikakautena ihmiset, etenkin nuoret, ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota ulkonäköönsä. Esteettinen kauneuskirurgia oli ennen vain varakkaiden etuoikeus, mutta nykypäivänä yhä useammalla on ...
  • NORDPLUS Explorations and collaborations in the arts : commemorative 20th anniversary publication 

   Yoken, David (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   This publication recognizes 20 years of innovative interdisciplinary education created by a network of Nordic and Baltic university arts programs located in a large geographical area: from Greenland in the north to Lithuania ...
  • Nousut-festivaali kiidätti tuoreita ammattilaisia teatterin kentälle 

   Susi, Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Teatteri-ilmaisun ohjaaja ‑koulutuksen opiskelijat aloittivat lukuvuoden erityisen kiinnostavissa ja inspiroivissa merkeissä TEHDAS Teatterin, Turun ammattikorkeakoulun ja Oiva-hankkeen (ESR) yhdessä järjestämässä ...
  • Nukketeatteripääkaupunki Turussa huippusyksy 

   Susi, Marja (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun teatteritaloissa on kuluneen syksyn aikana kuplinut etenkin uutta yleisöä yllättänyt ilmiö: nukketeatterin esiinnousu. Taustalla on valtava määrä alan koulutus- ja kehittämistyötä, joka on tehty suhteellisen lyhyessä ...
  • Nuoret ja nuuskan ympärille muodostuva ilmiö 

   Peltola, Sarah; Salakari, Minna; Hautala, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut kansallisen toimeenpano-ohjelmantupakoinnin vähentämiseksi maailmalla, tavoitteena tupakoinnin vähentyminen 30prosenttia nykytasosta vuoteen 2025 mennessä. Tupakoinnin tilalle on ...
  • Nuori ja nikotiinituotteet 

   Nurmi, Tiia-Maija; Vaskelainen, Jenni; Salakari, Minna; Nurminen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Nuorten nikotiinivalmisteiden käyttöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu useista eri näkökulmista. Artikkelissa käsitellään seuraavia teemoja: nikotiinituotteiden käytön yleisyys, sukupuolten ja eri-ikäryhmien ...
  • Nuorten terveydenedistäminen on useiden tahojen yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 

   Salakari, Minna; Vaskelainen, Jenni; Peltola, Sarah (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Terveydenedistäminen perustuu kansanterveyslakiin (1972/66) ja on osa kansanterveystyötä. Siitä säädetään myös tartuntatautilaissa (2016/1227), tupakkalaissa (2016/549) ja raittiustyölaissa (2015/523). Sosiaali- ja ...
  • Nuorten terveys, elintavat, nikotiinituotteiden käyttö ja käyttöön liittyvät asenteet Varsinais-Suomessa 

   Jolkkonen, Ari; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Lapsuuden ja nuoruuden elinolot, opitut tavat ja terveystottumukset vaikuttavat läpi elämän. Kehitysympäristöillä, joissa lapset ja nuoret elävät arkeaan, on suuri merkitys myöhemmälle hyvinvoinnille. Suurin osa suomalaisista ...
  • Nuorten työttömyys vaikuttaa terveyteen 

   Pasuri, Noora; Viertola-Konkola, Virve; Ollikkala, Hanna; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Nuorisotyöttömyys on Suomessa valitettavan yleinen ongelma, joka vaikuttaa väistämättä ihmisen terveydentilaan ja tulevaisuuteen. Se saattaa vaikeuttaa työllistymistä vanhemmalla iällä, joten ongelman ennaltaehkäisy on ...
  • NUOTe: Nuoret, nikotiini ja terveys : terveyden edistämisen koulutuskokonaisuus verkossa 

   Janhunen, Veronika; Nurminen, Raija; Heikkilä, Kai; Salakari, Minna; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   NUOTe: Nuoret, nikotiini ja terveys – Terveyden edistämisen koulutuskokonaisuus verkossa oli Turun ylemmän ammattikorkeakoulun kehittämisprojekti. Kehittämisprojektin toimeksiantajat olivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ...
  • Nuuskan vaikutukset nuorten suun terveyteen 

   Rantala, Piritta; Rintala, Marika; Janhunen, Veronika; Salakari, Minna; Nurminen, Raija; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä artikkeli on osa terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämistyötä. Kehittämistyö on kiinnittynyt NUOTe: Nuoret, nikotiini ja terveys – Terveyden edistämisen koulutuskokonaisuus verkossa, YAMK-kehittämisprojektiin. ...
  • Nuuskan vastainen kampanja toteutetaan alueellisena yhteistyönä 

   Hautala, Tiina; Salakari, Minna; Rajamäki, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinnon opinnäytetyönä tuotettu kampanja tukee nuoria elintapavalinnoissa. Sarah Peltolan opinnäyte valmistui keväällä 2019. Nyt opinnäytetyön tuotos heräsi henkiin. Säkitön syyskuu -kampanja ...
  • Nuuskaviesti vietiin välitunneille : toiminnallinen terveyden edistäminen tuottaa tuloksia 

   Nummela, Emmi; Rintanen, Nina; Salakari, Minna; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Terveydenhoitajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ala-asteikäisille lapsille nuuskan vastaisen välituntiaktiviteetin osana terveydenhoitotyön kehittämistyötään. Lähtökohtana oli suunnitella toimintaa, jota on ...
  • Nykytaidetta Turussa 190 vuotta : nytt 2020 -yhteisnäyttely avautuu 

   Tanskanen, Ilona (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Avajaisia (26.3.2020) odotellessa nytt 2020 -näyttelyyn orientoivat maistiaiset muutamasta kirjallisesta opinnäytetyöstä, joissa kuvataiteen viime vaiheen opiskelijat tarkastelevat taiteellista työskentelyään ja sen ...
  • Näin HR-palvelut voi tukea työhyvinvointia digiajassa 

   Virtanen, Mirva; Angerpuro, Kirsi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Painavat mapit päivittyvät verkkolevyihin ja pilvipalveluihin, kun tietotyöläisen työkalut vaihtuvat sähköisiin. Online-ympäristö mahdollistaa aiempaa tehokkaammin joustavuuden ja työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. ...
  • Näyttöön perustuvat menetelmät tulee nostaa etusijalle mielenterveystyössä 

   Lahti, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Mielenterveyden ongelmat ja niistä johtuvat haasteet yhteiskunnalle ovat nousussa. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn tulee löytää uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Mielenterveysongelmien ...
  • Oivalluksia, omaperäisyyttä ja oppia tilaustöistä niin tilaajille kuin opiskelijoille ja ohjaajillekin 

   Järvipetäjä, Milla; Björkroth, Peter; Nevado, Susana (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Aidot työelämätoimeksiannot ja tilaukset luovien alojen opiskelijoilta tarjoavat kehittymismahdollisuuksia niin opiskelijoille, opettajille kuin tilaajillekin. Lopputulos saattaa olla huomattavasti oivaltavampi ja omaperäisempi ...
  • On the Basis of the Sales Engineering Competences and Education 

   Reunanen, Tero; Röhr, Thomas; Holopainen, Timo; Schneider-Störmann, Ludger; Görne, Jobst
   Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer, Cham, 2018)
   Sales engineers (SE) sell technical products and services to companies. They consult the professional customer and suggest technically and economically feasible solutions with maximum utility for both the customer and their ...