- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Oivalluksia, omaperäisyyttä ja oppia tilaustöistä niin tilaajille kuin opiskelijoille ja ohjaajillekin 

   Järvipetäjä, Milla; Björkroth, Peter; Nevado, Susana (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Aidot työelämätoimeksiannot ja tilaukset luovien alojen opiskelijoilta tarjoavat kehittymismahdollisuuksia niin opiskelijoille, opettajille kuin tilaajillekin. Lopputulos saattaa olla huomattavasti oivaltavampi ja omaperäisempi ...
  • On the Basis of the Sales Engineering Competences and Education 

   Reunanen, Tero; Röhr, Thomas; Holopainen, Timo; Schneider-Störmann, Ludger; Görne, Jobst
   Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer, Cham, 2018)
   Sales engineers (SE) sell technical products and services to companies. They consult the professional customer and suggest technically and economically feasible solutions with maximum utility for both the customer and their ...
  • Onko näyttöö vai ei? 

   Jalonen, Harri (Tietojohtaminen ry, 2018)
   Agatha Christien ystävät tuntevat Hercule Poirotin. Poirot on belgialainen yksityisetsivä, joka kutsutaan hätiin, kun pitää selvittää henkirikos. Olipa kyse syanidimyrkytyksestä tai hengenriistosta tuliaseella, Poirot ...
  • Online-varaukset ja -maksut ovat tätä päivää 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Viimeistään nyt on seuraava digiloikka ajankohtainen ainakin yksittäismatkailijoista eläville yrityksille: useimmat asiakkaat haluavat varata ja maksaa matkapalvelunsa verkossa, monet mobiilisti. Visit Finlandin 2017 ...
  • Onnea ja pitkää ikää virtuaalivälinein 

   Arvio, Jussi; Eloranta, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän päivän mediajulkisuuden valossa onnellisen vanhuuden toivottamiseen liittyy valitettavia lisäsävyjä. Lehtiä lukemalla saa käsityksen, että nimenomaan onnea kaivataan, mikäli ikää sattuu kertymään. Erityisesti, mikäli ...
  • Onnistuiko ammatillisten tutkintotodistusten käyttö yhteishaun opiskelijavalinnoissa? 

   Mäkinen, Katja; Kantola, Ismo (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Viime vuosina ammattikorkeakoulut ovat valinneet opiskelijoita ylioppilastututkintotodistusten ja valintakokeiden perusteella. Opiskelijavalintojen uudistuksen myötä ammattikorkeakoulujen tulee valita vähintään puolet ...
  • Open Orchestra on vienyt mainonnan opiskelijat orkesterin ytimeen 

   Vaaherkumpu, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Mitä syntyy, kun orkesteri jaotellaan soitinten mukaisiin ryhmiin, kapellimestari sijoitetaan keskelle soittajia, yleisö orkesterin sekaan ja juontaja otetaan mukaan? Silloin syntyy Open Orchestra. Konsertti, jossa yleisö ...
  • Opettajakaarti 

   Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   SATU-koulutuksen opettajakaarti oli melkoinen. Osa opettajista oli alusta loppuun asti mukana, osa vain yhden lukukauden, osa tuli ja meni vaihdellen. Vuosiin mahtui useita opettajia, kaikki olivat erinomaisia oman ...
  • Opettajatuutorointi muodostaa opiskelijan ohjauksen ytimen – johon liittyvää koulutusta kehitetään Turun ammattikorkeakoulussa 

   Oförsagd, Pia (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Opettajatuutorin tehtäväkenttä sisältää paljon muutakin kuin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhdessä opiskelijan kanssa ja opintojen etenemisen seuraamisen. Opiskelijalle oma opettajatuutori on ensimmäinen ...
  • Opetusharjoittelu osana Turun ammattikorkeakoulun ja LM-Instruments Oy:n tuotekehitysprojektia 

   Vuori, Maarit; Hyötilä, Minna; Virtanen, Heli; Sjöberg, Pia (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen ja LM-Instruments Oy:n välistä tuotekehitysyhteistyötä on toteutettu jo usean vuoden ajan. Syksyllä 2019 siihen sisällytettiin Turun yliopiston terveystieteiden ...
  • Opinnäytetyöt vahvistavat ammatillista osaamista ja suomen kieltä 

   Nylund, Arja; Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   SATU-koulutuksen opinnäytetöissä noudatettiin yleistä Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta, jonka mukaan opinnäytetyöprosessissa ja arvioinnissa noudatetaan eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) ja ...
  • Opintomatka Hollantiin 

   Nieminen, Marjut; Sulosaari, Virpi (Suomen syöpäsairaanhoitajat ry., 2018)
   Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa kliinisen asiantuntijan (YAMK) koulutuksessa, jossa ensimmäistä kertaa Suomessa suuntaudutaan nyt syövänhoitoon. Osana opintojamme haluasimme perehtyä jonkin toisen maan syövän hoidon ...
  • Opiskelijaa aktivoiva harjoittelu kehittää opiskelijoiden innovaatiokompetensseja 

   Mört, Susanna; Leppänen, Marika; Vuoriranta, Henna; Eloranta, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan keskeinen ajatus on, että opiskelija nähdään aktiivisena osallistujana oppimisprosessissa. Tulevaisuuden terveysalan osaaja tarvitsee innovaatiopedagogiikkaa teoriaopintojen ...
  • Opiskelijat jättävät jälkensä alueelle jo opintojensa aikana 

   Virta, Marketta; Lankiniemi, Sonja (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2018)
   Ammattikorkeakoulujen strategioissa toistuu näkemys niiden toimimisesta alueidensa elinvoiman ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Ammattikorkeakoulut katsovat, että ne tukevat alueidensa tavoitteita työelämälähtöisellä ...
  • Opiskelijat mukana innovaatiopedagogiikan kehittämisessä 

   Scheinin, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työelämässä tarvittava osaaminen on koulutuksemme päätavoite. Kehittämämme innovaatiopedagogiikka eli Innopeda® vastaa työelämästä nouseviin muutostarpeisiin ja uudistaa opetusta ja oppimista niiden lähtökohdista. Opiskelijat ...
  • Opiskelijoille lisää paikkoja, uusia väyliä ja vahvempaa ohjausta 

   Kantola, Ismo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulu tarjosi vuonna 2018 opiskelijoille uusia koulutusmahdollisuuksia niin tutkintoon johtavissa koulutuksissa kuin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Myös opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan palveluita ...
  • Opiskelu työttömyysetuudella : uhka vai mahdollisuus ja kenelle? 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun AMK:n Taideakatemia parantaa kulttuuri-, taide- ja media-alan kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia monin tavoin. Taide- ja kulttuurialojen työntekijöiden osaamisen kehittäminen on ammattikorkeakoulututkintoon ...
  • Oppimissuunnitelman muutos kohti monialaisuutta 

   Ailio, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa on kannustettu monialaisuuteen tarjoamalla syventävissä opinnoissa monialaisia moduuleita, joista opiskelijat valitsevat parhaiten omaa osaamispolkua edistävät kokonaisuudet. ...
  • Organizational Development-Lean Thinking Through the LeanGame Learning Game 

   Klimoff, Saija; Nurminen, Raija; Reunanen, Tero (Springer, 2018)
   This article presents research where organizational change was carried out in the health care organization in Satakunta’s Health Care District. In the district´s new strategy, Lean thinking was chosen to support a strategic ...
  • Osaamisanti onnistui ja TKI-tulot kasvoivat : Turun ammattikorkeakoulu Oy:n talous pysyi vakaana 

   Lakka, Ulla-Maija (Turun ammattikorkeakoulu , 2019)
   Vuonna 2018 Turun ammattikorkeakoulun talous pysyi vakaana, vaikka strategiarahan sisältävä valtionosuus väheni edellisen vuoden 53,9 miljoonasta eurosta 53,5 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 319 042,78 ...