- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Taideakatemiassa laatu syntyy yhdessä tekemällä : monitaiteisuus ja sitoutunut henkilöstö vahvuuksina 

   Tanskanen, Timo; Linjama, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Artikkeli on neljäs osa sarjassa, jossa tarkastelemme Turun ammattikorkeakoulussa tehtävää laatutyötä. Teemme artikkeleilla laatutyötä näkyväksi ja käymme keskustelua työn toimintamalleista. Tässä osassa koulutusjohtaja ...
  • Taiteen perusopetuksen ja ammattikorkeakoulujen välillä on perustavanlaatuinen yhteys 

   Tanskanen, Timo; Linjama, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Taiteen perusopetus on Suomessa arvokas oma itsenäinen oppimisväylänsä, joka tukee lasten ja nuorten luovuuden, vuorovaikutustaitojen ja taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Taiteen perusopetusta säännellään lailla, ja sitä ...
  • Taiteen uudet kontekstit ja taiteilijan muuttuvat roolit 

   Erävaara, Taina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen toinen julkaisu Taide töissä – Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä koostuu ...
  • Taiteidenvälisissä verkostoissa toimiminen on tulevaisuustaito 

   Haapasalo, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Taide- ja kulttuurialojen ytimessä ovat vuorovaikutusosaaminen ja yhteisötaidot. Verkosto-osaaminen on välttämätön osa ammattitaitoa myös muilla aloilla, ja sen merkitys näyttäisi vahvistuneen. Sitra (2020) esittää ...
  • Teatterin opetusta ja osaamista tarvitaan yhteiskunnassamme : kentän kehitys vaatii yhteistä keskustelua 

   Tanskanen, Timo; Linjama, Eero; Haapasalo, Minna; Rankila-Källström, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Teatteriopettaja Susanna Metsälä kirjoittaa 4.2.2020 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton verkkolehdessä Metelissä teatteriopettajien työn ongelmista. Kirjoitus keskittyy perusopetuksessa ja lukiossa tapahtuvaan ...
  • Tehoa kierrätykseen, markkinoita kierrätysmuovituotteille : MuKi luo kierrätysverkostoa Vakka-Suomessa 

   Dinh, Vilma; Turunen, Riku; Loppela-Rauha, Sari; Lehtinen, Liisa (SKO - Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulun 3. vuosikurssin opiskelijoille suunnatussa Innovation Projectissa opiskelijat työstävät erilaisia monialaisia projekteja lukukauden ajan. Lukuvuonna 2018-2019 yhtenä projektina oli Circular Economy ...
  • Tehohoitajan ammatillisen kehittymisen malli 

   Ritmala-Castren, M; Lakanmaa, Riitta-Liisa (Suomen tehohoitoyhdistys, 2020)
   Turvallinen ja laadukas tehohoitotyö edellyttää tehohoitajilta syvää ja laaja-alaista tietoperustaa sekä tehohoitotyössä tarvittavia erityisiä hoitotyön taitoja ja teknistä osaamista. Tehohoitajilla tulee olla asiantuntijuutta ...
  • Teknologialla kilpailuetua 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kasvu matkailussa on kulkenut käsi kädessä teknologian kehityksen kanssa. Juna-, auto- ja lentoliikenteen kehitys on mahdollistanut matkailijavolyymin nousun. Globaalit matkailupalveluiden jakelujärjestelmät (esim. ...
  • Tekoäly on tekotyhmä ilman eettistä ulottuvuutta 

   Jalonen, Harri (Tietojohtaminen ry, 2018)
   George Orwell muistetaan parhaiten teoksestaan Vuonna 1984. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestyneessä ja tulevaisuuteen sijoittuvassa fiktiivisessä romaanissa kuvataan, mitä tapahtuu, kun vallanpitäjillä on käytössään ...
  • Tekoäly tulee, mutta ei jyrää meitä 

   Jalonen, Harri (Tietojohtaminen ry, 2018)
   Tekoäly on Pandoran lipas, josta riittää materiaalia moneen lähtöön. Joidenkin mielestä tekoäly vie työpaikat, murentaa työn verotukseen perustuvan hyvinvointivaltion ja lopulta myös tuhoaa ihmislajin. Toiset ajattelevat, ...
  • Terveydenhuoltoalan maahanmuuttajat SOTE-silta -täydennyskoulutuksella töihin 

   Sairanen, Raija; Takaeilola, Mervi; Rajala, Sirpa (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   SOTE-silta on täydennyskoulutusta. Se koskee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön korkeakoulututkinnon ...
  • Terveys ja hyvinvointi maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä : MARJAT-hankkeen satoa 

   Puodinketo-Wahlsten, Anu; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Maahanmuuttajien taustat, tilanteet ja tarpeet ovat moninaisia ja ammattilaisilta edellytetään kykyä tunnistaa yksilöllisiä esteitä ja tarpeita. Maahanmuutto on sekä fyysisen että psyykkisen terveyden riskitekijä. ...
  • Terveysalan koulutus ammattikorkeakoulussa on yhteistyötä työelämän kanssa 

   Lakanmaa, Riitta-Liisa; Laaksonen, Camilla; Lehtikunnas, Tuija; Nygren, Päivi; Isotalo, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Ammattikorkeakoulun terveysalan koulutus toteutuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyö toteutuu monella tasolla: harjoittelussa, teoriaopinnoissa, oppimissuunnitelmayhteistyössä, tutkimus-, kehitys- ja ...
  • Terveyskioski houkutteli nuoria ammatti-instituutissa 

   Koppelo, J.; Päiviö, J.; Salakari, Minna; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Terveyskioski on toimiva ja nykyaikainen keino valistaa nuoria. Ideana on jalkautua sinne, missä nuoret ovat. Parhain keino on kuunnella ja keskustella nuorten kanssa avoimesti nikotiinituotteista, ja saada nuoret pohtimaan ...
  • Terveysneuvontaa ja terveysteemapäiviä kotoutumisen tukena : vastavuoroista oppimista 

   Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opetuskoti Mustikka on MARJAT-hankkeen yhteistyökumppani ja terveysneuvontaa toteutetaan sen toimipisteissä. Opetuskoti tarjoaa maahanmuuttajanaisille ja -lapsille avoimen kohtaamispaikan, suomen kielen ja arjen taitojen ...
  • The Art of Enabling Reverse Innovation : a Complexity-Based Approach 

   Jalonen, Harri (Turun University of Applied Sciences, 2020)
   “If you hear advice from a grandmother or elders, odds are that it works 90 percent of the time. On the other hand, in part because of scientism and academic prostitution, in part because the world is hard, if you read ...
  • The effects of moving into an activity-based office on communication, social relations and work demands : a controlled intervention with repeated follow-up 

   Haapakangas, Annu; Hallman, David M.; Mathiassen, Svend Erik; Jahncke, Helena (Academic Press., 2019)
   When organizations adopt activity-based workplaces (ABWs), improved interaction is a common goal. Yet, few controlled longitudinal studies have been conducted on the effects of ABWs on interaction, social relations and ...
  • The emotional intelligence skills managers valued by recruiters and how to develop them 

   Majaniemi, Niina; Varis, Keijo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this paper is to explore and evaluate which emotional intelligence skills recruiters value the most when they recruit new managers in Finland and in the Western world, and to make suggestions on how these ...
  • The evaluation of internationalization strategies of Finnish universities : a case study of two universities in Finland 

   Jogunola, Olatunde; Varis, Keijo (North American Business Press, 2018)
   The research examined the actual internationalization strategies of Finnish universities today. The research utilized two universities out of fourteen in Finland as cases. Three internationalization strategies were identified. ...
  • The Evolvement of an Online Learning Network of Experts 

   Scheinin, Minna; Kantola, Mauri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2018)
   The purpose of the present article is to discuss the characteristics of an online learning network of experts. Further, the article discusses how to create a social community and interaction between people who share the ...