- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Vahva vanhemmuus turvaa lapsen ja nuoren kasvun 

   Arell, Sanna; Nurminen, Raija; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Vanhemmuus syntyy lapsen myötä (Marin 1994). Vanhemmuus on vaativa tehtävä, joka muotoutuu useista tekijöistä. Vanhemmuutta voidaan pitää sosiaalisesti rakentuneena kulttuurisena ilmiönä, jolloin vanhemmuutta luodaan, ...
  • Valintoja terveyden hyväksi tiedon ja oivalluksen voimalla 

   Takala, Satu; Nurminen, Raija; Salakari, Minna
   Turun ammattikorkeakoulun raportteja (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Sosiaali- ja terveysministeriön yhtenä tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Edellisellä tarkoitetaan kansanterveyslaissa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja parantaminen ...
  • Valitse viisaasti! : Terveyden edistämisen päivä yläkoululaisille 

   Lempiäinen, Maija-Stiina; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Terveelliset elintavat ovat merkittävä tekijä niin syövän kuin muidenkin sairauksien ennaltaehkäisyssä. NIKO projektissa selvitettiin, millaiset ovat varsinaissuomalaisten nuorten elintavat ja terveys vuonna 2018. Tulosten ...
  • Valmiina kesään, taiteen töihin, maailmalle ja tulevaisuuteen 

   Lillkung, Sören; Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä artikkelissa Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen ja Svenska kulturfondenin toimitusjohtaja Sören Lillkung esittävät näkemyksiään ammattikorkeakoulun taiteen koulutuksesta sekä taiteen parissa tehtävästä ...
  • Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu kaikille 

   Tiikkainen, Anu; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka vaikuttaa työssä jaksamiseen. Hyvinvoiva työyhteisö on tuottelias ja sitoutunut työhön. Hyvinvoivassa työyhteisössä sairauspoissaolojen määrä vähenee. Työhyvinvoinnin tekijät ...
  • Vastuullisuus : reilusti kohti ilmastopositiivisuutta 

   Kääriä, Juha; Castrén-Harju, Kirsi-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turun AMK:n vastuullisuusteemaan kuuluvat Reilun kaupan korkeakoulu -toiminta sekä ilmasto-ohjelma. Ilmasto-ohjelmamme kärkinä ovat koulutuksen kehittäminen ilmastoasioista, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön suuntaaminen ...
  • Verkkokurssi, oppiminen 3.0 ja eteenpäin : digisti yhdessä 

   Korhonen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   OKM:n tuella toteutetussa Digisti yhdessä -hankkeessa (2017–2019) rakennettiin ja kehitettiin ammattiorkeakoulujen yhteisiä musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisia oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa muodostettiin ...
  • Verkossa vai kasvokkain? Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen 

   Karppi, Marion; Koroma, Johanna; Lehti, Mira; Sivonen, Kaisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn ja työtapojen kehityksen myötä työterveyshuoltojen työvälineet ja ohjauksen sisällöt muuttuvat. Työpaikoilla on lisääntyvä määrä mobiilia ja monipaikkaista työtä tekeviä työntekijöitä, jotka tarvitsevat uusia digitaalisia ...
  • Verkosto-osaamista suunnittelijan arkipäivässä 

   Nieminen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka eli Innopeda® perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle ja siinä voi yhdistää erilaisia näkökulmia. Se ei ole tarkoitettu vain opetustyössä työskenteleville ...
  • Verkot kuumiksi ja tarjoukset tötterölle B2B-myynnissä 

   Holopainen, Timo; Lappalainen, Harri; Vauranoja, Sanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Globaalien muutosten ravistellessa yhteiskuntarakenteita sekä yritystoiminnan perusteita nousee pintaan liiketoiminnan peruspilarit ja se, miten yritykset jatkuvan kasvun sijaan ylipäätään selviytyvät elossa viimeaikaisten ...
  • Vertaistuki ja -ohjaus työttömien ryhmätoiminnassa 

   Tomppo, Jaana; Aronpää, Maija-Liisa; Luoto, Sirkku (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ihmisillä on tarve jakaa kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa sekä kuulla muiden kokemuksista ja oppia niistä. Vertaistuen käyttö onkin ollut suuressa roolissa Digiolkkarista työelämään -hankkeessa. ...
  • Videolla koukutat matkasta haaveilivia 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vajaan minuutin mainosvideosta potentiaalinen asiakas voi saada paljon laajemman käsityksen tarjonnasta kuin lukemalla saman ajan mainostekstiä. Video synnyttää tekstiä nopeammin tunteita ja vapaa-ajan matkoja ostetaankin ...
  • Videomateriaali potilasohjauksen tukena IVF-hoidoissa 

   Ahokas, Anna; Mikola, Katriina; Pelander, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Ella kävi puolisonsa kanssa lapsettomuusklinikalla. Heillä on pää pyörällä, sillä lääkäri ja hoitajat käyttivät paljon erikoissanastoa. Lääkäri kertoi vastaanotolla, että päädytään IVF-hoitoon, joka aloitetaan follikkelien ...
  • Vieraita Itämerellä 

   Komulainen, Martti; Loisa, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kasvava meriliikenne on tuonut Itämerelle jo toistasataa eliölajia, jotka eivät tänne alun perin kuulu. Ovatko vieraslajit tulleet jäädäkseen vai voidaanko niiden leviämistä torjua? Mitä uhkia ne muodostavat alkuperäislajistolle? ...
  • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen työpajoissa 

   Lukander, Matias; Tomppo, Jaana; Ylitalo, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Digiolkkarin viestintäpajat antoivat osallistujilleen valmiuksia vuorovaikutukseen ja moderniin työnhakuun. Tavoitteena oli harjoitella sujuvaa ilmaisua, kuuntelutaitoa ja haastattelutekniikkaa.
  • Viestintätyön muutoksia 30 vuoden aikana AMK:n tiedottajan näkökulmasta : hashtag ja IBM:n pallokirjoituskone 

   Kuusisto, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tärkeintä viestinnässä on, että oikea tieto on saatavilla nopeasti ja vaivattomasti. Digitaalisuus on räjäyttänyt viestinnän, ja kanavat on valjastettu vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen. Tänään elämme hetkessä ja jo ...
  • Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet 

   Maironen, Mirva; Eloranta, Sini (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, 2019)
   Työskentelemme Virtuaalinen elämyslääke -hankkeessa (2018–2020, Euroopan sosiaalirahaston rahoitus), jossa pyritään löytämään uudenlaisia virtuaalisia ratkaisuja muun muassa ikäihmisten hoiva-asumisen arkea rikastuttamaan. ...
  • Virtual training in safety and security : TUAS visions for next generation learning 

   Luimula, Mika; Talvitie, Roosa; Rantalaiho-Kulo, Nina (Universitat Politècnica València, 2019)
   The new suggested collaboration is related to the development of learning materials for a virtual environment that can be used in multi-professional exercises for improving safety and security in bodies of water and /or ...
  • Visualisointi saa datan puhumaan äänellä, joka kuullaan 

   Jalonen, Harri; Kosonen, Miia (Tietoasiantuntijat (yhdistys) ; Tietoasiantuntijat, 2020)
   Maaliskuussa 2020 jokainen uutisia edes pintapuolisesti seuraava suomalainen oppi, mitä tarkoitetaan käyrän madaltamisella. Koronaepidemian ajallista leviämistä kuvaava käyrä muuttui nopeasti kansakunnan kollektiiviseksi ...
  • Vuorovaikutuksella hyvinvointia työelämään 

   Aali, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä artikkelikokoelma esittelee Turun ammattikorkeakoulussa Tekniikan ja liiketoiminnan sektorilla tehtyjä YAMK-opinnäytetöitä. Tavoitteena on esitellä opinnäytetöitä eri alueilta ja eri koulutuksista, jotta lukijalle ...