- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Yhdessä erinomaisuuteen : yhteisöllisen laadun itsearviointi Terveys ja hyvinvointi -sektorilla 

   Laaksonen, Camilla; Putkinen, Marjut (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Artikkeli on kolmas osa sarjassa, jossa tarkastelemme Turun ammattikorkeakoulussa tehtävää laatutyötä. Haluamme tehdä laatutyötä näkyväksi ja käydä keskustelua työn toimintamalleista. Tässä osassa tutkimus- ja koulutusvastaava ...
  • Yhä nuoremmille tulee terveyshaittoja tupakkatuotteista 

   Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   NIKO-projektin tavoitteena on hyvinvoiva nuoriso. Projektille on selkeä tarve. Vaikka nuorten tupakointi on vähentynyt ja tupakkatuotteiden kokeilut ovat siirtyneet myöhemmälle iälle, nuoret ovat kiinnostuneita uusista ...
  • Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla vahvaksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovaikuttajaksi 

   Ahonen, Pia; Nurminen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   ”Ammattikorkeakoulutuksen dynamiikka syntyy tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön ja koulutuksen vuorovaikutuksesta”, todetaan opetusministeriön työryhmämuistiossa vuodelta 2010. Tätä dynaamista ajatusta todensimme jo ...
  • Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta osaamista ja uusia urapolkuja 

   Ahonen, Pia; Rouhelo, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä artikkelissa tarkastelemme ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneiden uraseurantatietojen keruun kehittymistä sekä vuonna 2014 YAMK-tutkintoon valmistuneiden työllistymistä ja tyytyväisyyttä tutkintoonsa ...
  • Ylempi AMK-tutkinto auditoinnin kohteena : Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus edistyneellä tasolla 

   Ahonen, Pia; Storti, Antonella (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turun ammattikorkeakoulussa toteutettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointi vuonna 2016. Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista (YAMK, nykyään Master School) auditoitavaksi kohteeksi valittiin ...
  • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto lähes täysi-ikäinen – Pioneerit kehittämistyön jalanjäljissä 

   Ahonen, Pia; Antikainen, Marita (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on saavuttanut sen vakinaistamisesta vuonna 2005 jo 14 vuoden teini-iän. Kun tätä edeltävä pilottivaihe vuodesta 2001 lasketaan mukaan, on ikää karttunut jo lähes täysi-ikäisyyden verran.
  • You get what you ask for? : encountering complexity and performative leadership on social media 

   Jalonen, Harri (ACM, 2019)
   Based on complexity thinking, the present study builds a new understanding of performative leadership on social media. The theoretical section sheds light on social media as a meaning-provision and framework-creation forum. ...
  • Youth in charge 

   Olenska, Agnieszka (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   A couple of students from TUAS’ BusinessAcademy came together to create a company. Noxit is founded by excited young people, whose mission is to develop themselves and offer high-quality services for their clients. What ...
  • Yrittäjyys on taito- ja kestävyyslaji 

   Nummi-Wikström, Marita (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Toinen toistaan huikeampia ideoita syntyy, ja osa jalostuu menestyviksi yrityksiksi. Matka menestykseen on kuitenkin pitkä. Innovatiivisuuden, osaamisen, rohkeuden, verkostojen ja resurssien lisäksi tarvitaan sinnikkyyttä ...
  • Yrityksen sisäinen viestintä : tiedonkulkua ja vuorovaikutusta 

   Lindroos, Heli; Aali, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Heli Lindroos tutki opinnäytetyönään luovalla alalla toimivan asiantuntijayrityksen sisäistä viestintää. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä on sisäisen viestinnän nykytila yrityksessä ja miten sitä voitaisiin ...
  • Yritysvierailujen merkitys työllistymiselle 

   Hietaranta, Jari; Tomppo, Jaana (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Digiolkkarista työelämään -hankkeen Turun osatoteutuksen osallistujat ovat vierailleet alueen yrityksissä osana työpajaohjelmaansa. Vierailuilla on tutustuttu yritysten ja niiden edustamien alojen tulevaisuuden näkymiin, ...
  • Älykäs opastaminen lisää kaupungin elinvoimaisuutta 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Sairastunut etsimässä päivystystä isolla sairaala-alueella. Työhaastatteluun menevä tuskailemassa oikean yrityksen löytymistä. Automatkailija pyörimässä satamassa lähtöselvitystä etsien. Muistuuko mieleen omakohtaisia ...
  • Älypuhelimen videokameralla mojovia mahdollisuuksia opetukseen ja viestintään 

   Ailio, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Mukana on aina videolaitteisto, jolla voi tallentaa ja jakaa. Nettijulkaisemiseen ei enää tarvita monimutkaista välinettä, vaan sisältö on tärkeintä. Kämmenen kokoinen laite vie katsojat paikan päälle tai tuo vierailijan ...