- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Kestävä tulevaisuus oppimissuunnitelmissa : mitä askeleita otimme Turun AMK:ssa vuonna 2019 

   Scheinin, Minna; Konst, Taru (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Keskustelua koulutuksen muutoksesta käydään aktiivisesti. Maailman menoa muuttavat monet eri ajurit, kuten digitalisaatio, ikääntyminen, globalisaatio ja massiivinen tiedonkäsittely, ja niiden vaikutuksia koulutussektorille ...
  • Kestävä tulevaisuus Turun ammattikorkeakoulussa : opiskelijoiden havaintoja ja ehdotuksia 

   Scheinin, Minna; Konst, Taru (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Opiskelijat kokevat kestävän kehityksen tärkeänä aiheena, jota ei voida olla huomioimatta koulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat selvittivät teeman roolia opinnoissaan ja miten he toivovat ammattikorkeakoulutuksen ...
  • Keuhkoahtaumatautia sairastava tarvitsee tukea omahoidon toteutukseen : hoitosuosituksilla kohti parempaa tulosta 

   Heikkinen, Katja; Siltanen, Hannele (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Keuhkoahtaumatauti on yleinen ja monia koskettava sairaus. Keuhkoahtaumatauti aiheuttaa ennenaikaista kuolleisuutta ja tautiin kuolee Suomessa vuosittain noin 1 000 ihmistä. Yhtenäisen ohjauksen tarve on suuri. Ohjauksessa ...
  • Keys to open data hackathon : guidelines for higher education institutions and developers 

   Malve-Ahlroth, Sara (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Would you be interested in new types of co-creation with enterprises? Do you want to find new ways of inspiring students to learn about open data? If you are interested in organizing an open data hackathon for students ...
  • Kiertotalouskoulutusta : yhteistyöllä osaamista opiskelijoille ja yrityksille 

   Knuutila, Henna; Haapea, Pia; Virta, Marketta; Nurmi, Piia; Häggblom, Ulla (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2018)
   Suomi haluaa olla kiertotalouden kärkimaa. Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä ratkaisuja joiden kautta syntyy uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä. Tähän tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ...
  • Kirjasto avoimuuden askelmilla Turun AMK:ssa 

   Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2018)
   Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja toimintaa. Konkreettisesti toimintaa edistää Open science -ryhmä, joka nimettiin vuoden 2018 alusta. Toimintaa koordinoi koko ...
  • Kirjasto osallisuuden ja yhteistyösuhteiden solmukohtana 

   Hyttinen, Ritva; Tanskanen, Ilona (Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2018)
   Vuoden 2017 alussa voimaan astunut yleisiä kirjastoja koskeva lainsäädäntö (FINLEX 1492/2016, ei pvm.) näyttäisi laajentavan kirjaston yhteiskunnallista toimintasädettä ja kasvattavan sen yhteisöllistä vastuuta. Lakiin on ...
  • Kirjaston verkkokäytön mittaamista kehittämässä 

   Tiittanen, Liisa (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2018)
   Tilastot ovat yksi tapa kertoa siitä, millainen kirjasto on: mitä palveluita tai aineistoja kirjasto tarjoaa sekä millä tavalla ja kuinka paljon kirjastoa käytetään. Nopea digitalisoituminen on muuttanut kirjaston käyttötapoja ...
  • Kirjoituspöytäsuunnittelusta kokeiluihin ja pilotteihin : arviointi osana tuloksellista kokeilukulttuuria 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kokeiluja siellä, pilotteja täällä – harva on välttynyt kuulemasta näitä sanoja. Onko kyse vain muotisanoista vai tuovatko kokeilut ja pilotit jotain uutta kehittämiseen? Miten niiden onnistumista voidaan arvioida? Opastamisen ...
  • Kliininen asiantuntija (YAMK) perioperatiivisessa hoitotyössä 

   Sulosaari, Virpi; Elomaa-Krapu, M.; Heikkilä, J.; Heikkinen, Katja; Hopia, H.; Mattila, O.; Leinonen, R. (Suomen anestesiasairaanhoitajat, 2020)
   Sairaanhoitajien laajavastuiset tehtavankuvat (advanced practice nurse) ovat kansain-valisesti ja Suomessa kehittyneet viimeisen 20 vuoden aikana. Laajavastuisessa hoito-tyossa toimivalla asiantuntijalla, asiantuntijasai ...
  • Knowledge gained by working in university-industry collaboration projects 

   Säisä, Marika; Määttä, Sanna; Roslöf, Janne (CDIO Initiative, 2019)
   Many surveys from recent years emphasize the interdisciplinary skills of job candidates, such as communication, organization, teamwork and social skills. Companies tend to value practical work experience that provides ...
  • Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky : vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu 

   Henriksson, Riitta; Salminen, Marika; Arve, Seija; Viitanen, Matti; Eloranta, Sini (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vuosina 1920 (n = 1032) ja 1940 (n = 956) syntyneiden 70-vuotiaiden kotona asuvien turkulaisten koettua terveyttä, elintapoja ja fyysistä toimintakykyä. Tiedot koetusta terveydestä, ...
  • Kohtaamisia nuorten hyvinvoinnin äärellä: saisiko olla kupillinen tarinoita? 

   Rehmonen, Elina; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Lounais-Suomen Syöpäyhdistys (LSSY), NIKO-projekti ja ©CupOfTherapy (COT) yhdistivät voimansa nuorten terveyden edistämiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Huoli nuorten nikotiinin ja muiden päihteiden monipuolistuneesta ...
  • Kohtausten kerääminen aivomyrskyvaiheen avulla. Osa 4 artikkelisarjassa Motiiviverkko – Käsikirjoituksen punonnan säikeitä 

   Halonen, Pentti (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Pentti Halosen käsikirjoituskoulu on edennyt neljänteen osaansa. Tämän jälkeen käsikirjoituskoulu jää vähäksi aikaa tauolle mutta jatkuu jälleen keväkaudella 2021. Tässä artikkelissa teemana on ideointi, jota lähestytään ...
  • Kohti tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta 

   Kosonen-Karesto, Liisa; Pihlajamaa, Jani; Rajala, Kaarina; Rouhelo, Anne (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Ammattikorkeakouluissa koulutetaan osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämään ja ammatteihin, joita kaikkia ei vielä edes tunnisteta. Tulevaisuuden osaamisesta esitettyjen erilaisten skenaarioiden pohjalta tiedetään, ...
  • Kokemuksia monimuotoisesta terveydenhoitajakoulutuksesta 

   Tomppo, Jaana; Ollikkala, Hanna; Kummel, Maika (Suomen terveydenhoitajaliitto, 2020)
   Työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittava osaaminen muuttuvat. Terveydenhoitajan työssä tarvitaan sisältöosaamisen lisäksi yhä enenevässä määrin yleisiä työelämätaitoja, kuten asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, ...
  • Kokemusasiantuntijat mielenterveys- ja päihdetyön opettajina : uusi innovaatio 

   Ellilä, Heikki; Lahti, Mari; Pulli, Jarmo; Vatula, Annaliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointialalla on tehty vuosia yhteistyötä mielenterveyspalveluita käyttävien kokemusasiantuntijoiden kanssa. Osana kansainvälistä Commune-hanketta suunniteltiin yhdessä ...
  • Kokemusasiantuntijat tuovat lisäarvoa mielenterveyshoitotyön opetukseen 

   Koskikallio, Johanna; Rouhelo, Anne; Ellilä, Heikki; Lahti, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ja ongelmat luovat osaamistarpeita, joihin työelämän ammattilaisten ja heitä kouluttavien tahojen tulisi reagoida. Noin neljännes väestöstä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä sellaisista ...
  • Korkeakoulun rooli oppijan suomen kielen kehittäjänä : haasteena laaja kielitaitohaitari 

   Kivivuori, Jaana (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Suomessa on mahdollista elää ilman suomen kielen taitoa. Tutkinto-opiskelijoissamme on opiskelijaryhmiä, jotka eivät ole tekemisissä suomenkielisten kanssa, vaan ne tulevat toimeen englannin kielellä. Pelkkä yritysten ...
  • Korkeakoulutuksen uudistuva koulutusrooli 

   Konst, Taru; Scheinin, Minna; Kairisto-Mertanen, Liisa (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2018)
   Maailma ympärillämme muuttuu, mutta voimme vaikuttaa siihen, millaisen maailman haluamme. Tässä koulutuksella on merkittävä rooli. Tulevaisuuden työssä tärkeää on oppimaan oppiminen sekä joustavuus. Koulutuksen tulee ...