- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Annoyance penalty of impulsive noise : the effect of impulse onset 

   Rajala, Ville; Hongisto, Valtteri (Pergamon press, 2020)
   Impulsive sound can be perceived more annoying than a steady-state sound having the same A-weighted equivalent sound pressure level, LAeq. The difference in perceived noise annoyance can be compensated by adding a penalty ...
  • Applying Kaizen in a project-based learning environment 

   Tiura, Katariina; Säisä, Marika
   Proceedings of the International CDIO Conference (CDIO Initiative, 2018)
   “Kaizen” is a lean manufacturing tool that is used to improve quality, productivity and culture in different environments. The idea of Kaizen is to apply small, daily changes that result in major improvement over time. ...
  • Asiakaspalvelu terveydenhuollon chatissä: simulaatiolla osaamista 

   Ojala, Sanna; Reunanen, Outi (Suomen poliklinikkasairaanhoitajat ry, 2020)
   Terveydenhuollossa teknologian ja etäpalveluiden määrä on lisäänty­nyt merkittävästi ja asiakkailta odo­tetaan aktiivisempaa osallistumista hoitoonsa. Tärkein sosiaalinen muu­tos terveydenhuollon asiakkaiden piirissä on ...
  • Asiakaspalvelua puhelimessa : puhelinneuvontaosaamisen kehittäminen speed dating -simulaatiolla 

   Paija, Tuuli; Ojala, Sanna (Suomen poliklinikkasairaanhoitajat ry., 2020)
   Hoitotyöntekijöiden toteuttama puhelinneuvonta on lisääntynyt nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana (1). Vaikuttavan, asiakaslähtoisen ja onnistuneen puhelinneuvonnan toteutumiseksi onkin olennaista kiinnittää huo­miota ...
  • Asiakastyötä, erikoistumiskoulutuksia, liiketoimintadataa : työelämäpalveluilla uusien alkujen vuosi 

   Virtanen, Kirsti; Virtanen, Mirva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Mitä tapahtui vuoden 2018 aika Turun AMK:n työelämäpalveluissa? Kehitimme organisaatiomme sisäistä asiakastyötä, otimme käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän ja järjestimme ajankohtaisiin teemoihin paneutuvia ...
  • Aurinkoagentit 2.0 –hankkeessa ohjattiin päiväkoti-ikäisiä suojautumaan auringolta 

   Salakari, Minna; Kummel, Maika (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Länsimaissa melanooma yleistyy syövistä nopeimmin. Suomessa ihosyöpiä ilmaantuu yhdeksän kertaa enemmän kuin 1960-luvun lopulla. Aurinkoagentit 2.0 on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen käynnistämä toimintaa, jonka tavoitteena ...
  • Aurinkoagentit jalkautuvat leikkipuistoihin koronarajoitusten väistyttyä 

   Salakari, Minna; Kirjavainen, Hanna; Jokinen, Janniine; Kivi, Meeri; Loser, Cynthia; Suominen, Sonja (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Aurinkoagentti 2.0 -toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. Samalla lasten parissa toimivia aikuisia koulutetaan ...
  • Autobiographical Digital Stories as Means of Documentation and Reflection for Biomedical Students 

   Tanskanen, Ilona; Hidalgo-Bastida, Araida (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2018)
   This work reflects the collaboration between Biomedical Scientists at Manchester Metropolitan University (UK) and Artists at Turku University of Applied Sciences (Finland) to use autobiographical digital stories as means ...
  • Avaimet avoimen datan hackathoniin : opas korkeakouluille ja kehittäjille 

   Malve-Ahlroth, Sara; Helo, Tuomo; Jukka, Minna; Klemetti, Aarne; Parikka, Veera; Säisä, Marika; Vermanen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kiinnostavatko uudenlaiset yhteiskehittämisen muodot yritysten kanssa? Haluatko löytää uusia tapoja saada opiskelijat innostumaan ja oppimaan avoimesta datasta? Tämä käsikirja on sinulle, joka haluat toteuttaa avoimen ...
  • Avaimia elämyksen synnyttämiseen 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Asiakkaalla voi olla aihetta juhlaan tai hän haluaa kokea jotain ainutkertaista. Tällöin ei riitä peruspalvelu, esimerkiksi baarin arkilounas, vaan hän on valmis panostamaan rahallisestikin enemmän kokeakseen jotain ...
  • Benchmarkingilla eväitä kehittämiseen 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Pienen yrityksen arki kuluu päivittäisissä askareissa, ja vaarana on omalle toiminnalle sokeutuminen. Benchmarkkaus on oiva tapa seurata alan kehitystä, oppia toisten ratkaisuista sekä tarkastella etäältä omaa yritystoimintaa ...
  • Benefits of quiet workspaces in open-plan offices – Evidence from two office relocations 

   Haapakangas, Annu; Hongisto, Valtteri; Varjo, Johanna; Lahtinen, Marjaana (Academic Press, 2018)
   The problems of open-plan offices are widely known. However, the factors explaining these effects have received less attention. The aim of this study was to investigate the role of office distractions in the emergence of ...
  • Biohiili- ja hakesuodattamo salaojavesien käsittelyssä : pilotoinnin tulosraportti 2019 

   Kaseva, Antti; Laine, Kimmo; Ajosenpää, Terhi; Niemi, Jussi; Mononen, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Biohiilen ja hakkeen käyttöä peltosalaojavesien suodatuksessa pilotoitiin Uudessakaupungissa vuosina 2018 ja 2019. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää biohiilen toimivuutta ravinteiden ja raskasmetallien pidätyksessä. ...
  • CampusOnline.fi : the national portal for online studies in the Finnish universities of applied sciences : some results 

   Scheinin, Minna (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2019)
   This article focusses on the changes in the learning environments and how the higher education institutions have reacted to digitalization. We discuss some of the results of the eAMK project (www.eamk.fi/en), which has ...
  • Can algorithms become start-ups’ crystal ball? The use of AI to predict start-up survival 

   Gonzalez-Cristiano, Alberto (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Professional ventures capitalists (VCs) have for years lived in a world in which, on average, eight out of ten investments in series A-B do not deliver a substantial return on investment. The remaining two investments ...
  • CASE: Osaamisperustainen, työsuhteessa tapahtuva hoitotyön harjoittelu 

   Friman, Anniina; Friman, Kaisa; Tarr, Tiina; Lehtikunnas, Tuija; Eloranta, Sini (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2019)
   Tässä kirjoituksessa kuvataan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Turun ammattikorkeakoulun (Turun amk) kehittäjä-kumppanuutta alueellisessa kehitystyössä ja esitellään malli, jossa terveysalan opiskelijoiden ...
  • Challenges of manufacturability and product data management in bending 

   Peltokoski, Merja; Eskelinen, Harri (Springer London, 2018)
   Effective production in networking environment of sheet metal products needs accurate and relevant PDM (Product Data Management) data, appropriate modelling of components supported by local and global network solutions and ...
  • Changing role of EMS -analyses of non-conveyed and conveyed patients in Finland 

   Paulin, Jani; Kurola, Jouni; Salanterä, Sanna; Moen, Hans; Guragain, Nischal; Koivisto, Mari; Käyhkö, Niina; Aaltonen, Venla; Iirola, Timo (BioMed Central, 2020)
   Background: Emergency Medical Services (EMS) and Emergency Departments (ED) have seen increasing attendance rates in the last decades. Currently, EMS are increasingly assessing and treating patients without the need to ...
  • The changing world has implications on the higher education and the teaching profession 

   Konst, Taru; Scheinin, Minna (Emerald Publishing Limited, 2018)
   According to OECD (2016), learning to learn and flexibility are the key competences in the future work. Education should train students to manage in a world, where they continuously need to adapt to new working methods, ...
  • Co-branding with Collective Sustainability Schemes : challenges and Opportunities for Sustainable Governance 

   Chaudhuri, Manodip Ray; Sorsa, Kaisa (Turku University of Applied Sciences, 2018)
   Co-branding involves the combination of two well-known brands. It is used to leverage strong brands. The aim of the article is to discuss the challenges and opportunities of co-branding with a collectively owned trademark ...