- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Leading and communicating change in an engineering faculty merger 

   Holopainen, Krista; Holopainen, Timo; Kallio-Gerlander, Jaana; Norström, Anne; Roslöf, Janne (CDIO Initiative, 2019)
   Higher education institutions (HEIs) have been exposed to several change drivers during the past few decades. The global expansion of higher education together with the financial cuts in several countries have caused ...
  • Lean-ajattelu ja lean-päivittäisjohtaminen yliopistosairaaloissa 

   Maijala, Riikka Kristiina; Eloranta, Sini; Ikonen, Tuija (Sosiaalilääketieteen yhdistys, 2020)
   Terveydenhuollossakin sovellettava lean-ajattelu korostaa jatkuvaa parantamista ja lisäarvon tuottamista asiakkaille. Lean-päivittäisjohtamisen piirteitä ovat mittaamisen ja lean-taulujen avulla tapahtuva visuaalinen ...
  • LeanGame, a Digital Training Tool to Implement Lean Philosophy 

   Mattsson, Jasperiina; Nurminen, Raija; Reunanen, Tero (Springer, 2018)
   One of the most important resource of successfully leaded and man-aged health care organization is a competent staff. As staff education requires resource investments such personnel’s´ and educators´ time, facilities and ...
  • Leikin tuntevat kaikki, vai tuntevatko sittenkään? 

   Tigerstedt, Helena; Säteri, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   ”Sehän on ihan lasten leikkiä” sanonta viittaa helppouteen ja yksinkertaiseen asiaan. Harva tulee ajatelleeksi, että leikki ei ole itsestäänselvyys – leikki ei ole helppoa kaikille lapsille. Leikki on kiehtova ilmiö ja ...
  • Liiketalouden oppimisympäristöt muutoksessa 

   Lindgren, Pia; Schleutker, Kai (SKO - Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat, 2019)
   Liiketalouden oppilaitoksissa tähdätään yhtä enemmän koulutuksen tuottamiin työelämätaitoihin samalla kun opetussuunnitelmat muuttuvat oppiainekeskeisistä osaamiskeskeisiksi. Tarkoituksena on tuottaa nuorille oman alan ...
  • Liikunta maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin tukena 

   Karppi, Marion (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   MARJAT-hankkeessa toteutettiin Opetuskoti Mustikan naisille kevään 2018 ja 2019 aikana terveyttä edistävää ryhmäliikuntaa. Aluksi kartoitettiin kohderyhmän tarpeita ja toiveita työpajapäivässä, johon oli suunniteltu kolme ...
  • Liikunta- ja toimintakykylaboratorio : auttaa voimaan hyvin 

   Hyytiä, Teemu; Myllymäki, Annukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Medisiina D:ssä sijaitsevan Turun ammattikorkeakoulun Liikunta- ja toimintakykylaboratorio on nyt ollut käynnissä vuoden ja sille on jo luotu tukevaa jalansijaa paikallisena toimijana.
  • Lisää monialaista osaamista sote-alan palvelujen kehittämiseen 

   Erkko, Päivi; Eloranta, Sini; Vuolas, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Minkälainen on tulevaisuuden sote -osaaja? Miten luoda sujuvampia sosiaali- ja terveyspalveluja, tehokkaampia toimintamalleja ja saada tyytyväisempiä asiakkaita? Monet tulevaisuuden muutokset kuten erityisesti digitalisaatio ...
  • Luennoista toiminnalliseen oppimisen tilaan : pedagogiikan kehittäminen maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutuksessa 

   Takaeilola, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutuksessa keskeistä on ollut pedagoginen kehittäminen. Opetuksen lisäksi pedagogisen kehittämisen ovat mahdollistaneet eri ...
  • Luentoja ette saa, mutta autamme teitä ymmärtämään asioita 

   Rajala, Kaarina; Knuuttila, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä, uskallusta ja halua kohdata haasteita ja tilanteita, joita tällä hetkellä vasta ennakoidaan, tutkitaan ja arvaillaan. Tilanteet lasten, nuorten, aikuisten ja ...
  • Lukujamit kampittavat aikuisten heikkoa lukutaitoa 

   Hyttinen, Ritva (Tietojohtaminen ry, 2018)
   Aleksis Kiven Seitsemän veljestä voidaan nähdä teoksena, joka kertoo pohjimmiltaan lukutaidosta ja sen merkityksestä. Veljekset eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa, mutta sosiaalinen puhe heiltä sujuu. Heillä on rikas ...
  • Luontoliikunnasta apua sosiaalisen eristyksen keskellä 

   Lindberg, Elina; Pihlman, Olga; Ojala, Merike (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   COVID-19-pandemia on kaventanut monen suomalaisen arjen kotiin ja sen läheisyyteen. Tähän sosiaalisen eristäytymisen ja COVID-epidemian aiheuttamaan stressiin moni on jo löytänyt lääkkeeksi luontoliikunnan, eikä suotta, ...
  • Luovat ratkaisut korostuivat Taideakatemian poikkeuksellisessa lukuvuodessa 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Koronavirusepidemian laajentuminen pandemiaksi ja sen aiheuttamat poikkeustoimet muuttivat maaliskuussa 2020 perinteisen lukuvuodenkierron täysin. Tänä keväänä myös perinteinen Valmis!-juhla on toteutettu videon välityksellä.
  • Maahanmuuttajataustaisia naisia koulutetaan vertaisohjaajiksi 

   Eloranta, Sini; Kinos, Sirppa; Mört, Susanna; Ristseppä, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen -hanke käynnistyi. Aloitustapaaminen järjestettiin Ruotsin Linkopingissä ja Norrköpingissä 3.–4.9.2019. Hankkeen tuloksena koulutetaan maahanmuuttajanaisia ...
  • Maahanmuuttajien kotoutuminen : arki ja terveys 

   Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Suomessa maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Kulttuurinen moninaisuus on Suomessa arkipäivää. Yhä useampi ammattilainen kohtaa työssään eri kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä. Kohtaamiseen ei ...
  • Maahanmuuttajien suun terveyden edistäminen onnistuu oikeanlaisella lähestymistavalla 

   Tamminen, Heini; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Maahanmuuttajien ravitsemustottumukset saattavat Suomeen muuton jälkeen muuttua epäterveellisiksi, mikä heikentää suun terveyttä. Heikko suun terveys taas lisää yleistä sairastuvuutta. Turun ammattikorkeakoulun Master ...
  • Maahanmuuttajien terveyttä edistetään monipuolisesti äitiys- ja lastenneuvoloissa 

   Sipilä, Heidi; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on Suomessa kasvussa. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat kohtaavat yhä useammin maahanmuuttajataustaisia perheitä vastaanotoilla. Heidän tiedontarpeensa ovat moninaisia ja ...
  • Maahanmuuttaneiden kotoutumista tuetaan terveyden ja hyvinvoinnin keinoin 

   Laaksonen-Heikkilä, Ritva; Puodinketo-Wahlsten, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Suomessa olemme olleet viimeisten lähes 100 vuoden ajan maailmanlaajuisesti etuoikeutettuja erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Täällä kansalaisen perusoikeuksiin on katsottu kuuluvan mahdollisimman ...
  • Maailma pysähtyi - mutta tästä selvitään : mistä löydän nopeasti työntekijöitä 

   Lehtinen, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Joskus voi olla hankalaa löytää sopivaa harjoittelijaa ja työntekijää. Aina ei ole aikaa laittaa työpaikkailmoituksia tai ainakaan laajaa hakua. Hakijoita voi tulla kymmeniä, jollei satoja, ja tämä sitoo suuren määrän ...
  • Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu : opas kilpailukyvyn ja elämyksellisyyden kasvattamiseksi 

   Tuominen, Telle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opas nostaa esille matkailualan ajankohtaisia teemoja yrityshaastattelujen ja tietoiskujen avulla. Soveltamalla esiteltyjä hyviä käytänteitä yritys voi parantaa kilpailukykyään sekä kehittää tarjoamaansa asiakaskokemusta ...