- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Opettajatuutorointi muodostaa opiskelijan ohjauksen ytimen – johon liittyvää koulutusta kehitetään Turun ammattikorkeakoulussa 

   Oförsagd, Pia (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Opettajatuutorin tehtäväkenttä sisältää paljon muutakin kuin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhdessä opiskelijan kanssa ja opintojen etenemisen seuraamisen. Opiskelijalle oma opettajatuutori on ensimmäinen ...
  • Opetusharjoittelu osana Turun ammattikorkeakoulun ja LM-Instruments Oy:n tuotekehitysprojektia 

   Vuori, Maarit; Hyötilä, Minna; Virtanen, Heli; Sjöberg, Pia (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen ja LM-Instruments Oy:n välistä tuotekehitysyhteistyötä on toteutettu jo usean vuoden ajan. Syksyllä 2019 siihen sisällytettiin Turun yliopiston terveystieteiden ...
  • Opinnäytetyöt vahvistavat ammatillista osaamista ja suomen kieltä 

   Nylund, Arja; Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   SATU-koulutuksen opinnäytetöissä noudatettiin yleistä Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta, jonka mukaan opinnäytetyöprosessissa ja arvioinnissa noudatetaan eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) ja ...
  • Opintomatka Hollantiin 

   Nieminen, Marjut; Sulosaari, Virpi (Suomen syöpäsairaanhoitajat ry., 2018)
   Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa kliinisen asiantuntijan (YAMK) koulutuksessa, jossa ensimmäistä kertaa Suomessa suuntaudutaan nyt syövänhoitoon. Osana opintojamme haluasimme perehtyä jonkin toisen maan syövän hoidon ...
  • Opiskelijaa aktivoiva harjoittelu kehittää opiskelijoiden innovaatiokompetensseja 

   Mört, Susanna; Leppänen, Marika; Vuoriranta, Henna; Eloranta, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan keskeinen ajatus on, että opiskelija nähdään aktiivisena osallistujana oppimisprosessissa. Tulevaisuuden terveysalan osaaja tarvitsee innovaatiopedagogiikkaa teoriaopintojen ...
  • Opiskelijat jättävät jälkensä alueelle jo opintojensa aikana 

   Virta, Marketta; Lankiniemi, Sonja (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2018)
   Ammattikorkeakoulujen strategioissa toistuu näkemys niiden toimimisesta alueidensa elinvoiman ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Ammattikorkeakoulut katsovat, että ne tukevat alueidensa tavoitteita työelämälähtöisellä ...
  • Opiskelijat mukana innovaatiopedagogiikan kehittämisessä 

   Scheinin, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työelämässä tarvittava osaaminen on koulutuksemme päätavoite. Kehittämämme innovaatiopedagogiikka eli Innopeda® vastaa työelämästä nouseviin muutostarpeisiin ja uudistaa opetusta ja oppimista niiden lähtökohdista. Opiskelijat ...
  • Opiskelijoille lisää paikkoja, uusia väyliä ja vahvempaa ohjausta 

   Kantola, Ismo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulu tarjosi vuonna 2018 opiskelijoille uusia koulutusmahdollisuuksia niin tutkintoon johtavissa koulutuksissa kuin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Myös opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan palveluita ...
  • Opiskelu työttömyysetuudella : uhka vai mahdollisuus ja kenelle? 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun AMK:n Taideakatemia parantaa kulttuuri-, taide- ja media-alan kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia monin tavoin. Taide- ja kulttuurialojen työntekijöiden osaamisen kehittäminen on ammattikorkeakoulututkintoon ...
  • Oppiminen innostaa tehohoitotyön opinnoissa, COVID-19-pandemiasta huolimatta 

   Rantalaiho-Kulo, Nina; Vainio, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tehohoitotyön opiskelu kuuluu Turun ammattikorkeakoulussa joko pakollisiin tai vaihtoehtoisiin opintoihin terveysalalla osaamisalan mukaan. COVID-19-pandemia nosti alan tärkeyden esiin. Pandemia aiheutti myös sen, että ...
  • Oppimissuunnitelman muutos kohti monialaisuutta 

   Ailio, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa on kannustettu monialaisuuteen tarjoamalla syventävissä opinnoissa monialaisia moduuleita, joista opiskelijat valitsevat parhaiten omaa osaamispolkua edistävät kokonaisuudet. ...
  • Organizational Development-Lean Thinking Through the LeanGame Learning Game 

   Klimoff, Saija; Nurminen, Raija; Reunanen, Tero (Springer, 2018)
   This article presents research where organizational change was carried out in the health care organization in Satakunta’s Health Care District. In the district´s new strategy, Lean thinking was chosen to support a strategic ...
  • Osaamisanti onnistui ja TKI-tulot kasvoivat : Turun ammattikorkeakoulu Oy:n talous pysyi vakaana 

   Lakka, Ulla-Maija (Turun ammattikorkeakoulu , 2019)
   Vuonna 2018 Turun ammattikorkeakoulun talous pysyi vakaana, vaikka strategiarahan sisältävä valtionosuus väheni edellisen vuoden 53,9 miljoonasta eurosta 53,5 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 319 042,78 ...
  • Osaamisperustaista kiertotalouden opetusta 

   Virta, Marketta; Haapea, Pia; Owston, Taru; Laitinen, Asseri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2019)
   Osaamisperustaisessa koulutuksessa keskiössä on vastata koulutuksella yhteiskunnan osaamistarpeisiin (Virkkula ym. 2018a). Yksi tärkeimmistä kysymyksistä kiertotalousosaamisen lisäämisessä on se, millaisia ajattelun malleja ...
  • Paikka jossa on lupa olla oma itsensä : kirjastojen vaikuttavuus asiakkaiden kertomana 

   Ojankangas, Tanja; Mäkinen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tanja Ojakangas tutki opinnäytetyössään kirjastojen vaikuttavuutta asiakkaiden kirjoittamien tarinoiden pohjalta. Aineisto kerättiin kesällä 2016 järjestetyllä kirjoituskilpailulla, jossa Lahden kaupunginkirjaston asiakkaita ...
  • Palvelumuotoilua sote-alan koulutuksessa 

   Vuolas, Mervi; Eloranta, Sini; Erkko, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Palvelumuotoilua on totuttu käyttämään liike-elämän kehittämistyössä ja muotoilun alalla asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo vuosikymmenen ajan. Nyt myös sote-ala on kiinnostunut palvelumuotoilusta ja ensimmäiset SotePeda ...
  • Pankkibisneksen hyvä, paha digiloikka 

   Jalonen, Harri; Norri, Emilia (Tietojohtaminen ry, 2019)
   Digitalisaatio muokkaa pankkibisnestä kovalla vauhdilla. Toisille kyse on uusista mahdollisuuksista, toisille digitalisaatio merkitsee uusia ongelmia.
  • PELIMO-hanke 

   Luoto, Janina; Siren, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   PELIMO-hanketta rahoitettiin Opetushallituksen hallinnoimalla valtion erityisavustuksella. Rahoitus keskittyi kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen perusopetuksessa. PELIMO-hankkeessa koulujen ...
  • Pelimo-peli ja harjoitteet opetuksessa 

   Luoto, Janina; Lindholm, Marju; Autiomäki, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Pelin ja sen oheismateriaalin tavoitteena on toteuttaa kulttuurisen moninaisuuden opetusta kokemuksellisen, yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen malleja sekä leikillisyyttä yhdistellen (ks. esim. Compasito 2012; ...
  • Pelvic floor disorders and health-related quality of life in older women: Results from the Women’s Gynaecological Health study in Lieto, Finland 

   Eloranta, Sini; Rantanen, Virpi; Kauppila, Marjo; Hautaniemi, Soili; Vahlberg, Tero; Laasik, Maren; Joronen, Kirsi; Sintonen, Harri; Ala-Nissilä, Seija (Elsevier, 2019)
   The aim of this study was to analyse the prevalence of pelvic floor disorders and to describe health-related quality of life (HRQoL) among older women born in 1948 and 1950. We also compared participants’ HRQoL with that ...