- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Opiskelu työttömyysetuudella : uhka vai mahdollisuus ja kenelle? 

   Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun AMK:n Taideakatemia parantaa kulttuuri-, taide- ja media-alan kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia monin tavoin. Taide- ja kulttuurialojen työntekijöiden osaamisen kehittäminen on ammattikorkeakoulututkintoon ...
  • Oppiminen innostaa tehohoitotyön opinnoissa, COVID-19-pandemiasta huolimatta 

   Rantalaiho-Kulo, Nina; Vainio, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tehohoitotyön opiskelu kuuluu Turun ammattikorkeakoulussa joko pakollisiin tai vaihtoehtoisiin opintoihin terveysalalla osaamisalan mukaan. COVID-19-pandemia nosti alan tärkeyden esiin. Pandemia aiheutti myös sen, että ...
  • Oppimissuunnitelman muutos kohti monialaisuutta 

   Ailio, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa on kannustettu monialaisuuteen tarjoamalla syventävissä opinnoissa monialaisia moduuleita, joista opiskelijat valitsevat parhaiten omaa osaamispolkua edistävät kokonaisuudet. ...
  • Organizational Development-Lean Thinking Through the LeanGame Learning Game 

   Klimoff, Saija; Nurminen, Raija; Reunanen, Tero (Springer, 2018)
   This article presents research where organizational change was carried out in the health care organization in Satakunta’s Health Care District. In the district´s new strategy, Lean thinking was chosen to support a strategic ...
  • Osaamisanti onnistui ja TKI-tulot kasvoivat : Turun ammattikorkeakoulu Oy:n talous pysyi vakaana 

   Lakka, Ulla-Maija (Turun ammattikorkeakoulu , 2019)
   Vuonna 2018 Turun ammattikorkeakoulun talous pysyi vakaana, vaikka strategiarahan sisältävä valtionosuus väheni edellisen vuoden 53,9 miljoonasta eurosta 53,5 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 319 042,78 ...
  • Osaamisperustaista kiertotalouden opetusta 

   Virta, Marketta; Haapea, Pia; Owston, Taru; Laitinen, Asseri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2019)
   Osaamisperustaisessa koulutuksessa keskiössä on vastata koulutuksella yhteiskunnan osaamistarpeisiin (Virkkula ym. 2018a). Yksi tärkeimmistä kysymyksistä kiertotalousosaamisen lisäämisessä on se, millaisia ajattelun malleja ...
  • Paikka jossa on lupa olla oma itsensä : kirjastojen vaikuttavuus asiakkaiden kertomana 

   Ojankangas, Tanja; Mäkinen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tanja Ojakangas tutki opinnäytetyössään kirjastojen vaikuttavuutta asiakkaiden kirjoittamien tarinoiden pohjalta. Aineisto kerättiin kesällä 2016 järjestetyllä kirjoituskilpailulla, jossa Lahden kaupunginkirjaston asiakkaita ...
  • Palvelumuotoilua sote-alan koulutuksessa 

   Vuolas, Mervi; Eloranta, Sini; Erkko, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Palvelumuotoilua on totuttu käyttämään liike-elämän kehittämistyössä ja muotoilun alalla asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo vuosikymmenen ajan. Nyt myös sote-ala on kiinnostunut palvelumuotoilusta ja ensimmäiset SotePeda ...
  • Pankkibisneksen hyvä, paha digiloikka 

   Jalonen, Harri; Norri, Emilia (Tietojohtaminen ry, 2019)
   Digitalisaatio muokkaa pankkibisnestä kovalla vauhdilla. Toisille kyse on uusista mahdollisuuksista, toisille digitalisaatio merkitsee uusia ongelmia.
  • PELIMO-hanke 

   Luoto, Janina; Siren, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   PELIMO-hanketta rahoitettiin Opetushallituksen hallinnoimalla valtion erityisavustuksella. Rahoitus keskittyi kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen perusopetuksessa. PELIMO-hankkeessa koulujen ...
  • Pelimo-peli ja harjoitteet opetuksessa 

   Luoto, Janina; Lindholm, Marju; Autiomäki, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Pelin ja sen oheismateriaalin tavoitteena on toteuttaa kulttuurisen moninaisuuden opetusta kokemuksellisen, yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen malleja sekä leikillisyyttä yhdistellen (ks. esim. Compasito 2012; ...
  • Pelvic floor disorders and health-related quality of life in older women: Results from the Women’s Gynaecological Health study in Lieto, Finland 

   Eloranta, Sini; Rantanen, Virpi; Kauppila, Marjo; Hautaniemi, Soili; Vahlberg, Tero; Laasik, Maren; Joronen, Kirsi; Sintonen, Harri; Ala-Nissilä, Seija (Elsevier, 2019)
   The aim of this study was to analyse the prevalence of pelvic floor disorders and to describe health-related quality of life (HRQoL) among older women born in 1948 and 1950. We also compared participants’ HRQoL with that ...
  • Perhekeskeiset työtavat ja matalan kynnyksen palvelut ovat ehkäisevän päihdetyön perustana 

   Kummel, Maika; Murto, Tiina; Salakari, Minna; Syrjä, Sanni; Tähkä, Katarina (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Terveystottumukset ja käyttäytymismallit muokkautuvat ja vakiintuvat nuoruusvuosien aikana. Ensimmäiset päihdekokeilutkin ajoittuvat usein nuoruuteen. Haasteena on erottaa toisistaan ne nuoret, joilla on suurentunut riski ...
  • Perheryhmätoiminta alakouluikäisen maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumisen ja oppimisen tukena 

   Kankare, Merja; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Perheryhmätoiminnan kehittämisessä pilotoidaan The Family School -malliin pohjautuva, alakouluikäisille suunnattu kouluissa toteutettava perheryhmätoiminnan malli. Tässä artikkelissa tarkastellaan perheryhmätoimintaa ...
  • Personal digital signage for shared spaces 

   Tarkkanen, Kimmo; Tuomola, Tommi; Pohjola, Mira; Paavola, Jarkko (Springer International Publishing, 2019)
   A wayfinding is an everyday activity where the interaction design has traditionally based on landmarks, visual maps, signs, and social collaboration. In the mobile computing era, we have witnessed more techno-centric ...
  • Perspectives on the Nature of Open Data in Business Cooperation 

   Päällysaho, Seliina; Latvanen, Jaana; Kärki, Anne; Lehto, Anttoni; Riihimaa, Jaakko; Lahti, Pekka; Lahtinen, Hanna; Suikkanen, Eija; Puhakka-Tarvainen, Helena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2020)
   Finnish Universities of Applied Sciences (UAS) educate professionals solely based on labour market needs. The education follows tightly the needs of business, industry and service sectors. Research, development and innovation ...
  • Piirtäminen lapsen ilmaisukeinona 

   Nyman, Anna-Leena; Ollila, Marja-Liisa; Pelander, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Miltä sinusta tuntuisi, jos muut eivät ymmärtäisi kieltäsi? Miten voimme havaita lapsen ahdistuneisuutta, jos lapsi ei osaa siitä kertoa? Lapsella voi olla paljon sellaista tietoa, mitä meidän aikuisten olisi hyvä kuulla. ...
  • Plan S ja 1,2 : kohti julkaisujen avoimuutta 

   Tiittanen, Liisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Viimeisen vuoden aikana on otettu merkittäviä edistysaskeleita kohti tutkimusjulkaisujen avoimuutta, kun tutkimusrahoittajien Plan S -aloite julkaistiin ja Suomessa aloitettiin vauhdilla luonnostella Suomalaisen tutkimusyhteisön ...
  • Positiivisesti poikkeava vuorovaikutus : yhteistyöllä kohti parempaa asiakaskokemusta 

   Hiitelä, Hanna; Aali, Paula (Turun ammattikorkeakoulu , 2018)
   Hanna Hiitelä halusi tutkia ja kehittää opinnäytetyössään Vakka-Suomen alueen osuuspankkien yhteistyötä. Kehittämistä lähestyttiin työyhteisökokemuksen sekä asiakaskokemuksen näkökulmista. Opinnäytetyön avulla haluttiin ...
  • Preface 

   Lappalainen, Harri (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Education is a value-based societal investment, which leads to the overall welfare of society. One of the main challenges in education is to anticipate necessary skills and knowledge for the future. Without a clear ...