- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Paikka jossa on lupa olla oma itsensä : kirjastojen vaikuttavuus asiakkaiden kertomana 

   Ojankangas, Tanja; Mäkinen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tanja Ojakangas tutki opinnäytetyössään kirjastojen vaikuttavuutta asiakkaiden kirjoittamien tarinoiden pohjalta. Aineisto kerättiin kesällä 2016 järjestetyllä kirjoituskilpailulla, jossa Lahden kaupunginkirjaston asiakkaita ...
  • Palvelumuotoilua sote-alan koulutuksessa 

   Vuolas, Mervi; Eloranta, Sini; Erkko, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Palvelumuotoilua on totuttu käyttämään liike-elämän kehittämistyössä ja muotoilun alalla asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo vuosikymmenen ajan. Nyt myös sote-ala on kiinnostunut palvelumuotoilusta ja ensimmäiset SotePeda ...
  • Pankkibisneksen hyvä, paha digiloikka 

   Jalonen, Harri; Norri, Emilia (Tietojohtaminen ry, 2019)
   Digitalisaatio muokkaa pankkibisnestä kovalla vauhdilla. Toisille kyse on uusista mahdollisuuksista, toisille digitalisaatio merkitsee uusia ongelmia.
  • PELIMO-hanke 

   Luoto, Janina; Siren, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   PELIMO-hanketta rahoitettiin Opetushallituksen hallinnoimalla valtion erityisavustuksella. Rahoitus keskittyi kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen perusopetuksessa. PELIMO-hankkeessa koulujen ...
  • Pelimo-peli ja harjoitteet opetuksessa 

   Luoto, Janina; Lindholm, Marju; Autiomäki, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Pelin ja sen oheismateriaalin tavoitteena on toteuttaa kulttuurisen moninaisuuden opetusta kokemuksellisen, yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen malleja sekä leikillisyyttä yhdistellen (ks. esim. Compasito 2012; ...
  • Pelvic floor disorders and health-related quality of life in older women: Results from the Women’s Gynaecological Health study in Lieto, Finland 

   Eloranta, Sini; Rantanen, Virpi; Kauppila, Marjo; Hautaniemi, Soili; Vahlberg, Tero; Laasik, Maren; Joronen, Kirsi; Sintonen, Harri; Ala-Nissilä, Seija (Elsevier, 2019)
   The aim of this study was to analyse the prevalence of pelvic floor disorders and to describe health-related quality of life (HRQoL) among older women born in 1948 and 1950. We also compared participants’ HRQoL with that ...
  • Perhekeskeiset työtavat ja matalan kynnyksen palvelut ovat ehkäisevän päihdetyön perustana 

   Kummel, Maika; Murto, Tiina; Salakari, Minna; Syrjä, Sanni; Tähkä, Katarina (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Terveystottumukset ja käyttäytymismallit muokkautuvat ja vakiintuvat nuoruusvuosien aikana. Ensimmäiset päihdekokeilutkin ajoittuvat usein nuoruuteen. Haasteena on erottaa toisistaan ne nuoret, joilla on suurentunut riski ...
  • Perheryhmätoiminta alakouluikäisen maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumisen ja oppimisen tukena 

   Kankare, Merja; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Perheryhmätoiminnan kehittämisessä pilotoidaan The Family School -malliin pohjautuva, alakouluikäisille suunnattu kouluissa toteutettava perheryhmätoiminnan malli. Tässä artikkelissa tarkastellaan perheryhmätoimintaa ...
  • Personal digital signage for shared spaces 

   Tarkkanen, Kimmo; Tuomola, Tommi; Pohjola, Mira; Paavola, Jarkko (Springer International Publishing, 2019)
   A wayfinding is an everyday activity where the interaction design has traditionally based on landmarks, visual maps, signs, and social collaboration. In the mobile computing era, we have witnessed more techno-centric ...
  • Perspectives on the Nature of Open Data in Business Cooperation 

   Päällysaho, Seliina; Latvanen, Jaana; Kärki, Anne; Lehto, Anttoni; Riihimaa, Jaakko; Lahti, Pekka; Lahtinen, Hanna; Suikkanen, Eija; Puhakka-Tarvainen, Helena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2020)
   Finnish Universities of Applied Sciences (UAS) educate professionals solely based on labour market needs. The education follows tightly the needs of business, industry and service sectors. Research, development and innovation ...
  • Piirtäminen lapsen ilmaisukeinona 

   Nyman, Anna-Leena; Ollila, Marja-Liisa; Pelander, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Miltä sinusta tuntuisi, jos muut eivät ymmärtäisi kieltäsi? Miten voimme havaita lapsen ahdistuneisuutta, jos lapsi ei osaa siitä kertoa? Lapsella voi olla paljon sellaista tietoa, mitä meidän aikuisten olisi hyvä kuulla. ...
  • Plan S ja 1,2 : kohti julkaisujen avoimuutta 

   Tiittanen, Liisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Viimeisen vuoden aikana on otettu merkittäviä edistysaskeleita kohti tutkimusjulkaisujen avoimuutta, kun tutkimusrahoittajien Plan S -aloite julkaistiin ja Suomessa aloitettiin vauhdilla luonnostella Suomalaisen tutkimusyhteisön ...
  • Positiivisesti poikkeava vuorovaikutus : yhteistyöllä kohti parempaa asiakaskokemusta 

   Hiitelä, Hanna; Aali, Paula (Turun ammattikorkeakoulu , 2018)
   Hanna Hiitelä halusi tutkia ja kehittää opinnäytetyössään Vakka-Suomen alueen osuuspankkien yhteistyötä. Kehittämistä lähestyttiin työyhteisökokemuksen sekä asiakaskokemuksen näkökulmista. Opinnäytetyön avulla haluttiin ...
  • Preface 

   Lappalainen, Harri (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Education is a value-based societal investment, which leads to the overall welfare of society. One of the main challenges in education is to anticipate necessary skills and knowledge for the future. Without a clear ...
  • Problem-based project learning is key to the circular economy 

   Malve-Ahlorth, Sara; Suominen, Jenni; Nurmi, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   The circular economy (CE) is a new economic model based on the sustainable use of resources. It aims to minimize waste by producing materials and products that can be circulated and are made to last. (Sitra 2014.) The ...
  • Procurement and commisioning of electric city buses in Turku : observations from the eFÖLI project 2015–2018 

   Aho, Panu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   This report highlights some of the most important aspects of introducing a modern opportunity charging e-bus system to operational urban mass transit system. It is the author’s hope that the documented progress in Turku ...
  • Project process management in a student-driven learning environment 

   Määttä, Sanna; Roslöf, Janne; Säisä, Marika
   Proceedings of the International CDIO Conference (CDIO Initiative, 2018)
   “TheFIRMA” is a project-based learning environment in the Information and Communication Technology (ICT) unit of Turku University of Applied Sciences (TUAS), Finland. The project assignments in theFIRMA provide students ...
  • Projektiorganisoitu kehittämistyö riskilasten ja -nuorten palveluissa Turussa vuosina 1993–2003 

   Linnossuo, Outi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mihin projektiorganisoitu kehittämistyö johtaa riskilasten ja -nuorten palveluissa. Tutkimuksessa oli mukana yksitoista Turussa vuosina 1993-2003 toiminutta projektiorganisaatiota, ...
  • Projektisalkunhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen 

   Pelkonen, Outi; Krappe, Johanna; Venho, Juha (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2019)
   In the year 2014, TUAS faced severe problems in project portfolio management. The portfolio and project management system did not support the processes nor the information management. TUAS decided to start a digitalization ...
  • Promoting health and well-being of entrepreneurs with health technology 

   Raitoharju, Reetta; Heikkinen, Katja (Universitat Politècnica València, 2019)
   In Finland the number of entrepreuneurs over 55 years old has increased from 60.000 to 100.00 between 2000-2010. The growth has continued since that and now, there are 113.000 entrepreneurs in Finland who have reached the ...