- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Turun AMK:n kirjaston kokemuksia FinELibin kurssikirjapilotista 

   Anttonen, Marja; Jalonen, Sanna (AMKIT-konsortio, 2017)
   FinELibin e-kurssikirjapilotissa konsortioon kuuluvilla yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoilla oli mahdollisuus hankkia Editan, Gaudeamuksen, PS-kustannuksen ja Vastapainon kotimaisia e-kurssikirjoja lukuvuodeksi ...
  • Turun Yrittäjien säätiö ja Turun AMK yrittäjyyttä edistämässä 

   Killström, Päivi; Jalali, Parva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa alueen yrityksille monenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää osaavien opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan työpanosta. Yritykset voivat tilata erilaisia koulutuksia tai ottaa ...
  • TurvaSiipi-hankkeessa vähennetään pakkotoimia ja parannetaan työturvallisuutta psykiatrian osastoilla 

   Ellilä, Heikki; Berg, Johanna; Gustafsson, Noora; Oksanen-Mäkelä, Maria; Vainila, Veera; Korte, Mikko; Makkonen, Pekka; Varvikko, Kalle; Lindroos, Annemari; Mishina, Kaisa; Lahti, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Psykiatrisilla osastoilla esiintyvä väkivalta ja sen uhka vaikuttavat negatiivisesti niin potilaiden kuin hoitajien turvallisuuteen osastolla. Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyllä ja uudella turvatila-toimintamallilla ...
  • Tutkimusmatka-konsepti tieteen yleistajuistamiseen yleisissä kirjastoissa 

   Hyttinen, Ritva; Raunio, Samuel (Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2017)
   Suomessa yleiset kirjastot näyttäisivät nostavan tutkimustietoa esiin vaihtelevasti. Osa kirjastoista tekee säännöllistä yhteistyötä tutkimusyhteisöjen kanssa ja tarjoaa asiakkailleen aktiivisesti tilaisuuden nähdä ja ...
  • Tutustumista tutkimuspalveluihin ja ideoita markkinointiin : viikko Valenciassa 

   Tiittanen, Liisa (AMKIT-konsortio, 2015)
   Osallistuin Universitat Politècnica de Valèncian (UPV) järjestämälle Erasmus-henkilökuntaviikolle viime huhtikuussa keväisessä Espanjassa. Sain mahdollisuuden tutustua kahteen erilaiseen kampukseen, UPV:n laajoihin ...
  • Tytöt tekijöiksi tekniikan alalle 

   Laiho, Heta (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   PISA 2018 -tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt menestyvät matematiikassa ja luonnontieteissä poikia paremmin. Tekniikan alat eivät kuitenkaan kiinnosta tyttöjä, vaikka osaamiselle ja työvoimalle on suuri tarve.
  • Työelämäharjoittelu Turun AMK:n kirjastoalan koulutuksen ja kirjaston yhteistyönä 

   Johansson, Maisa; Kulha, Taika; Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2015)
   Syksyllä 2015 Turun AMK:n kirjastossa suorittivat harjoittelunsa kirjastoalan opiskelijat Taika Kulha ja Maisa Johansson. Yhtenä oppimistehtävänä oli työstää yhdessä Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelun harjoittelijayh ...
  • Työikäisten lihavuuden ehkäisy ja hoito - perusterveydenhuollossa kehitettiin painonhallintaryhmiä 

   Pulkkinen, Sanni; Hautala, Tiina; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turkulaisten terveyttä parannettiin kehittämällä painonhallintaryhmien toimintamallia. Sitä tukemaan tehtiin painonhallintaryhmien ohjaajan opas ja ohjausmateriaali. Materiaalien tarkoituksena on toteuttaa mahdollisimman ...
  • Työn muotoilu mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä 

   Roininen, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työn muotoilu (job crafting) tarkoittaa sitä, että työntekijä oma-aloitteisesti muokkaa työtään vastaamaan arvojaan, vahvuuksiaan ja tarpeitaan. Mitä työn muotoilu tarkoittaa nykyajan digitaalisessa maailmassa? Miten työtä ...
  • Työn muotoilu tukee palautumista ja hyvinvointia 

   Pentikäinen, Eeva; Granberg, Anu; Karppi, Marion (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun korkeakoulujen Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa pyritään tukemaan ikääntyvien työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta lisäämään yritysten tuottavuutta. Palautumisen tukemisella on projektissa keskeinen rooli.
  • Työssäoppimismallista apua yrityksen osaamistarpeeseen 

   Jaskari, Rauni; Karppelin, Annika; Aho, Jassi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turun ammattikorkeakoulu testaa kevään 2019 ajan tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa InTO-mallia (Insinööriksi Työssä Oppien, engl. ENGINE), joka otetaan käyttöön syksyllä. InTO on kehitetty kansainvälisessä hankkeessa, ...
  • Työttömät mukaan palveluiden suunnitteluun 

   Ruohonen, Hanna; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Ajoissa aloitettu työ- ja elinkeinotoimintojen hyödyntäminen sekä toimiva viranomaisyhteistyö on tärkeää työttömien syrjäytymisen ehkäisyssä. Työttömät tarvitsevat tukea viranomaisten kanssa asiointiin ja tätä toimintaa ...
  • Tämän päivän pienet oppijat päiväkodeissa ovat tulevaisuuden tieteentekijöitä 

   Lehtinen, Hanna; Lepistö, Anna; Närvi, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Pienet lapset tutustuvat tieteellisiin ilmiöihin tavallisen arjen kautta: vesilätäköissä pomppimalla, kasvien kasvua seuraamalla ja kotipihan muurahaisia ja muita eläimiä tutkimalla. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja ...
  • Ulkokuntoiluvälineillä maailmalle : markkinaselvitys opiskelijavoimin 

   Manninen, Arto (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Puuha Group Oy on suomalainen yritys, jonka sydän sykkii monipuoliselle liikkumiselle. Yritys valmistaa ja maahantuo fyysistä aktiivisuutta edistäviä leikki-, liikunta- ja kuntoiluvälineitä sekä ympäristökalusteita ja ...
  • University-company collaboration: a platform for open data innovations in the circular economy 

   Heikkilä, Jonna; Nurmi, Piia; Malve-Ahlroth, Sara (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2018)
   The utilization of open data has many hidden business possibilities. Services created with open operating models may be the next success story of Finland. The utilization of open data in company-level operations is, however, ...
  • Untapped talents in Finland 

   Kupri-Karenmaa, Ana; Mahmoodi, Kosar (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   According to public discussions, Finland needs more workforce from abroad in order to improve its competitiveness. However, there are already plenty of talented immigrants living in Finland. Unfortunately, the Finnish ...
  • Uraseurantakysely kertoo : Turun AMK:sta valmistuneet ovat tyytyväisiä opintoihinsa 

   Metsävuori, Leena (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeimpiin työelämätaitoihin kuuluvat muun muassa kyky omaksua uutta sekä itseohjautuvuus. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn mukaan Turun AMK:sta valmistuneet kokivat opintojensa ...
  • Uraseurantakyselyn kehittäminen 

   Marttila, Liisa; Helmi, Satu; Kullaslahti, Jaana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Alumneille suunnattu uraseurantakysely on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen uraseurantaa. Uraseurannalla viitataan uratiedon keruuseen ja ajantasaiseen tietoon valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista ...
  • Urheiluseura kasvatusympäristönä : valmentajien koulutusmalli joukkueurheiluun 

   Ryytteli, Irina; Salakari, Minna; Malmivirta, Helena (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Nikotiinituotteiden, etenkin nuuskan, käytön suosio on kasvanut viime vuosina huolestuttavasti erityisesti urheilevien poikien keskuudessa. Voidaan todeta, että nuuska on osa joidenkin urheilulajien sisäpiiriä ja kulttuuria. ...
  • Use of wireless communication networks in digitalization of factory environments 

   Rautava, Tuomo; Paavola, Jarkko; Hallio, Juhani; Kalliovaara, Juha; Jokela, Tero (Universitat Politècnica València, 2019)
   Wireless communications are rapidly taking an important role in factory environment. The current Wi-Fi technologies struggle to meet the requirements of industrial factories, for example with regard to latency and security. ...