- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Uraseurantakysely kertoo : Turun AMK:sta valmistuneet ovat tyytyväisiä opintoihinsa 

   Metsävuori, Leena (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeimpiin työelämätaitoihin kuuluvat muun muassa kyky omaksua uutta sekä itseohjautuvuus. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn mukaan Turun AMK:sta valmistuneet kokivat opintojensa ...
  • Uraseurantakyselyn kehittäminen 

   Marttila, Liisa; Helmi, Satu; Kullaslahti, Jaana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Alumneille suunnattu uraseurantakysely on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen uraseurantaa. Uraseurannalla viitataan uratiedon keruuseen ja ajantasaiseen tietoon valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista ...
  • Urheiluseura kasvatusympäristönä : valmentajien koulutusmalli joukkueurheiluun 

   Ryytteli, Irina; Salakari, Minna; Malmivirta, Helena (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Nikotiinituotteiden, etenkin nuuskan, käytön suosio on kasvanut viime vuosina huolestuttavasti erityisesti urheilevien poikien keskuudessa. Voidaan todeta, että nuuska on osa joidenkin urheilulajien sisäpiiriä ja kulttuuria. ...
  • Use of wireless communication networks in digitalization of factory environments 

   Rautava, Tuomo; Paavola, Jarkko; Hallio, Juhani; Kalliovaara, Juha; Jokela, Tero (Universitat Politècnica València, 2019)
   Wireless communications are rapidly taking an important role in factory environment. The current Wi-Fi technologies struggle to meet the requirements of industrial factories, for example with regard to latency and security. ...
  • User experience and learning experience in a 4D virtual reality simulation game 

   Salovaara-Hiltunen, Maiju; Heikkinen, Katja; Koivisto, Jaana-Maija (Serious Games Society, 2019)
   Simulation training is an effective way of teaching in healthcare, yet it requires a great deal of time and effort. Virtual gear technology brings us new promising training methods, yet there is very little research data ...
  • Uudenkaupungin makeavesialtaan ja Sirppujoen vedenlaadun riskitekijät sekä toimenpidesuositukset riskien minimoimiseksi 

   Popova, Milla; Alho, Pekka; Ajosenpää, Terhi; Huhta, Arto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Uudenkaupungin makeavesiallas toimii raakavesilähteenä yli 25 000 ihmiselle. Altaaseen laskee laajalta valuma-alueelta Sirppujoki, joka osaltaan vaikuttaa veden laatuun. Sirppujoen valuma-aluetta rasittavat happamat ...
  • Uudenkaupungin makeavesialtaan luontoarvot : Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma -hanke 

   Alho, Pekka; Popova, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Uudenkaupungin makeavesialtaan luontoarvot -julkaisuun on koottu kaikki luonnonarvojen kartoitukset ja -selvitykset, jotka on tehty osana Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaa Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja ...
  • Uudet työn tekemisen tavat tuovat työhyvinvointia 

   Karppi, Marion (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kulunut kevät on muuttanut kertaheitolla työn tekemisen tapoja ja usealla toimialalla on otettu kauan puhuttu digiloikka. Moni on joutunut ottamaan haltuun uudenlaisia digitaalisia työympäristöjä ja omaksumaan muuttuneita ...
  • Uudistunut syöpäkeskus ja palliatiivisen hoidon haasteet : kokemuksia Tukholman visiitiltä 

   Sulosaari, Virpi; Halonen, Kirsi; Liukkonen, Anna; Öhberg, Isa (Suomen syöpäsairaanhoitajat, 2019)
   Innostuimme Turku AMK:ssa Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju - erikoistumiskoulutuksessa olleiden opiskelijoiden kanssa lähtemään vierailulle Tukholman alueelle. Tavoitteenamme oli perehtyä Karolinska Universitetssjukhuset ...
  • Uudistuva korkeakoulutus 5.0 : mistä on kyse? 

   Konst, Taru; Scheinin, MInna (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2020)
   Koulutus 4.0 (Education 4.0) on viime vuosina ollut suosittu aihe koulutuskeskusteluissa myös korkeakoulutuksen yhteydessä. Termillä viitataan siihen, miten koulutuksen on muututtava maailman muuttuessa. Muutosta koulutukseen ...
  • Uusi pedagogiikka : teknologia avustaa, opettaja ohjaa, opiskellaan yhdessä 

   Mikkola, Hannele (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2014)
   ITK-päivät, Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, järjestettiin jo 25. kerran. Liki 2000 opetusteknologiasta ja TVT:n opetuskäytöstä kiinnostunutta opetuksen ym. asiantuntijaa kokoontui huhtikuussa Hämeenlinnan Aulangolle ...
  • Vahva vanhemmuus turvaa lapsen ja nuoren kasvun 

   Arell, Sanna; Nurminen, Raija; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Vanhemmuus syntyy lapsen myötä (Marin 1994). Vanhemmuus on vaativa tehtävä, joka muotoutuu useista tekijöistä. Vanhemmuutta voidaan pitää sosiaalisesti rakentuneena kulttuurisena ilmiönä, jolloin vanhemmuutta luodaan, ...
  • Valintoja terveyden hyväksi tiedon ja oivalluksen voimalla 

   Takala, Satu; Nurminen, Raija; Salakari, Minna
   Turun ammattikorkeakoulun raportteja (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Sosiaali- ja terveysministeriön yhtenä tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Edellisellä tarkoitetaan kansanterveyslaissa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja parantaminen ...
  • Valitse viisaasti! : Terveyden edistämisen päivä yläkoululaisille 

   Lempiäinen, Maija-Stiina; Laaksonen-Heikkilä, Ritva (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Terveelliset elintavat ovat merkittävä tekijä niin syövän kuin muidenkin sairauksien ennaltaehkäisyssä. NIKO projektissa selvitettiin, millaiset ovat varsinaissuomalaisten nuorten elintavat ja terveys vuonna 2018. Tulosten ...
  • Valmiina kesään, taiteen töihin, maailmalle ja tulevaisuuteen 

   Lillkung, Sören; Tanskanen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä artikkelissa Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen ja Svenska kulturfondenin toimitusjohtaja Sören Lillkung esittävät näkemyksiään ammattikorkeakoulun taiteen koulutuksesta sekä taiteen parissa tehtävästä ...
  • Vanhemmuuden taidot ovat työelämävahvuus 

   Berglund, Mari; Hyppönen, Tuula; Luoto, Janina; Tolonen, Tarja; Vähämaa, Veera (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Miten vanhemmuus nähdään suomalaisessa yhteiskunnassa? Mitä ja miten siitä puhutaan? Aiemmin yhteiset lasten hoito- ja kasvatusohjeet saatiin neuvolasta, kun nykyään vanhemmille on saatavilla paljon keskenään ristiriitaista ...
  • Varsinais-Suomessa runsaasti kiertotalouden mukaista toimintaa – osaajapula voi olla tulevaisuuden haaste 

   Virta, Marketta; Hillgren, Essi (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Kiertotalous on jo arkipäivää etenkin isommissa yrityksissä, selviää Varsinais-Suomen alueellisesta kiertotalouden tilannekatsauksesta. Yksi tärkeimmistä kiertotaloutta edistävistä tekijöistä Varsinais-Suomessa ovat teolliset ...
  • Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu kaikille 

   Tiikkainen, Anu; Salakari, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka vaikuttaa työssä jaksamiseen. Hyvinvoiva työyhteisö on tuottelias ja sitoutunut työhön. Hyvinvoivassa työyhteisössä sairauspoissaolojen määrä vähenee. Työhyvinvoinnin tekijät ...
  • Vastuullisuus : reilusti kohti ilmastopositiivisuutta 

   Kääriä, Juha; Castrén-Harju, Kirsi-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turun AMK:n vastuullisuusteemaan kuuluvat Reilun kaupan korkeakoulu -toiminta sekä ilmasto-ohjelma. Ilmasto-ohjelmamme kärkinä ovat koulutuksen kehittäminen ilmastoasioista, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön suuntaaminen ...
  • Verkkokurssi, oppiminen 3.0 ja eteenpäin : digisti yhdessä 

   Korhonen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   OKM:n tuella toteutetussa Digisti yhdessä -hankkeessa (2017–2019) rakennettiin ja kehitettiin ammattiorkeakoulujen yhteisiä musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisia oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa muodostettiin ...