- Selaus julkaisuajan mukaan Julkaisut

  • Melanisation of Aspergillus terreus : Is Butyrolactone I Involved in the Regulation of Both DOPA and DHN Types of Pigments in Submerged Culture? 

   Palonen, Elina; Raina, Sheetal; Brandt, Annika; Meriluoto, Jussi; Keshavarz, Tajalli; Soini, Juhani (MDPI AG, 2017)
   Pigments and melanins of fungal spores have been investigated for decades, revealing important roles in the survival of the fungus in hostile environments. The key genes and the encoded enzymes for pigment and melanin ...
  • Media Choice in Multicultural Business Interactions 

   Varhelahti, Mervi; Joshi, Marjo; Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija; Pérez-Sabater, Carmen (Department of Language and Business Communication, Aarhus School of Business, Aarhus University, 2017)
   The aim of this study was to identify which media is chosen for Computed-mediated Communication (CMC) in multicultural business interactions when the main language of communication is English as a lingua franca. The second ...
  • Promoting Non-Formal Learning Mobility in the Field of Youth 

   Kettunen, Juha (World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017)
   The purpose of this study is to develop a framework for the assessment of research and development projects. The assessment map is developed in this study based on the strategy map of the balanced scorecard approach. The ...
  • Uraseurantakyselyn kehittäminen 

   Marttila, Liisa; Helmi, Satu; Kullaslahti, Jaana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Alumneille suunnattu uraseurantakysely on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen uraseurantaa. Uraseurannalla viitataan uratiedon keruuseen ja ajantasaiseen tietoon valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista ...
  • Promoting Innovation Pedagogy in a Capacity Building Project in Indonesia 

   Kettunen, Juha (World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017)
   This study presents a project that tests and adjusts active European learning and teaching methods in Indonesian universities to increase their external impact on enterprises and other organizations; it also assesses the ...
  • “A Good Bell is Heard from Far, a Bad One Still Further” : A Socio-demography of Disclosing Negative Emotions in Social Media 

   Jalonen, Harri (Texas Social Media Research Institute, 2017)
   A survey study was conducted to explore whether certain demographic variables such as age, gender and education, and differences in individuals’ social media activity, explain differences in disclosing negative emotions ...
  • Different grain grinding methods affect detection of Fusarium graminearum DNA and mycotoxins 

   Yli-Mattila, Tapani; Rämö, Sari; Hussien, Taha; Rauvola, Marion; Hietaniemi, Veli; Kaitaranta, Jukka (Firenze University Press, 2017)
   Fusarium graminearum is the most important deoxynivalenol (DON) producing species in northern Europe and Asia. The highest DON levels in Finland have been found in oat grain, and DNA levels of F. graminearum are in agreement ...
  • Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky : vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu 

   Henriksson, Riitta; Salminen, Marika; Arve, Seija; Viitanen, Matti; Eloranta, Sini (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vuosina 1920 (n = 1032) ja 1940 (n = 956) syntyneiden 70-vuotiaiden kotona asuvien turkulaisten koettua terveyttä, elintapoja ja fyysistä toimintakykyä. Tiedot koetusta terveydestä, ...
  • Systemic Innovations as Moderators of Behavioural Changes in Consumption Decisions : A Practical Approach for Food Value Chains 

   Heikkilä, Markku (TimeLine Publication Pvt. Ltd., 2017)
   This article is aimed at identification of the concepts of system change and systemic innovation especially in food industry and food value chains. The necessity of systemic innovations in the food value chains is emphasized. ...
  • Social media as a 'service' for value co-creation by integrating sponsoring companies, sports entities and fans 

   Jalonen, Harri (World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017)
   Social media has changed the ways we communicate, collaborate and connect with each other. It has also influenced our habits of consuming sports. Social media has allowed direct interaction between sponsoring companies, ...
  • In-beam γ-ray spectroscopy of low- and medium-spin levels in 211Po 

   Slotte, J. M. K.; Granholm, Patric; Öhman, R.; Lönnroth, T.; Juutinen, S.; Suhonen, J.; Jones, P. M.; Julin, R.; Pakarinen, J.; Rahkila, P.; Scholey, C.; Sorri, J.; Uusitalo, J. (American Physical Society, 2017)
   The structure of the low- and medium-spin levels of the 211Po nucleus have been studied with in-beam γ-ray spectroscopy with the 208Pb(α,n)211Po fusion-evaporation reaction. The level scheme was further extended with levels ...
  • Median ja julkisuuden pyörteissä 

   Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kun ensimmäinen SATU-ryhmä starttasi vuonna 2003, olivat niin radio, televisio kuin lehdistö erittäin kiinnostuneita tästä maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksesta. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin ahkerasti ...
  • Haasteita ja iloja 

   Sairanen, Raija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Minulla on ollut ilo ja kunnia olla SATU-koulutuksen vastuuopettajana koko sen elinkaaren ajan eli 15 vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut niin haasteita kuin iloja. Tämä matka on ollut molemminpuolinen täydennyskoulutus, ...
  • Luennoista toiminnalliseen oppimisen tilaan : pedagogiikan kehittäminen maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutuksessa 

   Takaeilola, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutuksessa keskeistä on ollut pedagoginen kehittäminen. Opetuksen lisäksi pedagogisen kehittämisen ovat mahdollistaneet eri ...
  • Aito leikki on leikin iloa 

   Tigerstedt, Helena; Säteri, Johanna (Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry., 2018)
   Jos lapsen leikkitaidot ovat ikäodotuksenmukaiset, leikki on helppoa, aika kuluu nopeasti ja leikissä on vähän tai ei ollenkaan toistoa. Kun lapsella on heikot leikkitaidot, leikki on kovaa työtä, aika tulee pitkäksi ja ...
  • Autobiographical Digital Stories as Means of Documentation and Reflection for Biomedical Students 

   Tanskanen, Ilona; Hidalgo-Bastida, Araida (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2018)
   This work reflects the collaboration between Biomedical Scientists at Manchester Metropolitan University (UK) and Artists at Turku University of Applied Sciences (Finland) to use autobiographical digital stories as means ...
  • Hampputalo 

   Norokytö, Noora; Simi, Päivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hampputalo kertoo Suomessa uuden rakennusmateriaalin käytön mahdollisuuksista. Sen pohjana toimii tekijöiden käytännön kokemus sekä karttunut tieto ulkomaisilta verkostoilta ja tutkimuksista vuosien ajalta. Toivomme teoksen ...
  • Opintomatka Hollantiin 

   Nieminen, Marjut; Sulosaari, Virpi (Suomen syöpäsairaanhoitajat ry., 2018)
   Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa kliinisen asiantuntijan (YAMK) koulutuksessa, jossa ensimmäistä kertaa Suomessa suuntaudutaan nyt syövänhoitoon. Osana opintojamme haluasimme perehtyä jonkin toisen maan syövän hoidon ...
  • Correlations between holistic awareness of time and innovativeness 

   Reunanen, Tero; Vanharanta, Hannu
   Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer, Cham, 2018)
   Time and innovativeness are crucial for organizations and human beings and are very hard to master. Without time management, this imperative resource is wasted or at least utilized poorly. Without innovativeness, there ...