"harjoittelu" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

    • CASE: Osaamisperustainen, työsuhteessa tapahtuva hoitotyön harjoittelu 

      Friman, Anniina; Friman, Kaisa; Tarr, Tiina; Lehtikunnas, Tuija; Eloranta, Sini (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2019)
      Tässä kirjoituksessa kuvataan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Turun ammattikorkeakoulun (Turun amk) kehittäjä-kumppanuutta alueellisessa kehitystyössä ja esitellään malli, jossa terveysalan opiskelijoiden ...